Dưỡng Linh

6 lời cầu nguyện cho các bậc lãnh đạo Hội Thánh

Oneway.vn – Lãnh đạo Hội Thánh hay các tổ chức làm việc rất vất vả. Tôi biết điều này vì tôi đã kết hôn với một nhà truyền giáo. Ngoài lịch trình hoạt động thường lệ như dẫn dắt các lễ thờ phượng, các nhóm cầu nguyện, lãnh đạo Hội Thánh còn được kêu gọi làm nhiều việc khác nữa, bao gồm đi thăm tín hữu, tham gia các sự kiện của cộng đồng, cố vấn, thăm nom các gia đình có người thân qua đời…

Thành thật mà nói, các lãnh đạo, các mục sư được kêu gọi để làm những việc này, nhưng lời cầu nguyện của Hội Thánh là ơn phước cho các đầy tớ Chúa. 

Dưới đây là 6 lời cầu nguyện cho mục sư, các  lãnh đạo mà bạn có thể cầu thay:

1. Cầu nguyện cho sự trung tín:

“Lạy Chúa, lời Ngài có chép rất nhiều về sự trung tín, con cầu xin Ngài giúp mục sư tiếp tục trung tín với Ngài và với Hội Thánh Ngài. Xin giúp ông luôn tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài cho đời sống của ông và đời sống của Hội Thánh Ngài. Nguyện ông sẽ trung tín trong mọi việc làm, với sự cam kết của mình: chung thủy với vợ và gia đình, với các nhân sự, nhưng trên hết, nguyện ông sẽ luôn trung tín với Chúa trong tất cả những điều mà Ngài giao phó, hoàn thành kế hoạch của Ngài cho cuộc đời ông. Lạy Chúa, xin hãy giúp mục sư luôn trung tín rao truyền danh Ngài ra khắp đất. Ngợi khen Chúa và biết rằng con đang dâng lời cầu xin lên Đức Chúa Trời thành tín. Xin Ngài nhậm lời cầu xin của con, nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen!”

“Tôi sẽ hát xướng về sự nhân từ của Đức Giê-hô-va luôn luôn; từ đời nầy sang đời kia miệng tôi sẽ truyền ra sự thành tín của Ngài” (Thi thiên 89:1)

2. Cầu nguyện cho thời gian tĩnh nguyện của mục sư

“Chúa yêu dấu, con cầu nguyện cho các vị lãnh đạo tinh thần của Hội Thánh. Xin Ngài ban cho các ông thời gian cần và đủ để ở riêng với Ngài và chăm xem lời Ngài. Xin Ngài giúp mục sư ý thức được rằng thời gian tĩnh nguyện với Chúa là quan trọng hơn cả chức vụ và công việc mà ông đang làm. Xin Thánh Linh dạy dỗ ông trong suốt thời gian học Lời Chúa, xin thêm sức cho ông để ông bền đỗ cầu nguyện. Xin Chúa khiến cho những giờ phút tĩnh lặng riêng tư với Chúa trở nên thật vui thỏa và sâu nhiệm trong đời sống của mục sư. Và con cũng xin Ngài giúp cho các chấp sự hết lòng giúp mục sư hoàn thành công việc Chúa giao, để mục sư có thêm thời gian cho sự lắng nghe lời Ngài. Nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen!”

“Thời ấy, khi số môn đệ Chúa gia tăng gấp bội, các tín hữu Hy Lạp gốc Do Thái phàn nàn về người Do Thái bản xứ vì các quả phụ trong nhóm họ bị bỏ bê trong việc cung cấp vật thực hằng ngày.  Mười hai sứ đồ triệu tập toàn thể tín hữu tuyên bố: “Bỏ việc phục vụ lời của Đức Chúa Trời để đi hầu bàn là điều không nên làm.  Vậy thưa anh em, xin hãy chọn giữa vòng mình bảy người được chứng nhận là tốt, đầy dẫy Thánh Linh và khôn ngoan; chúng tôi sẽ giao trách nhiệm này.  Còn chúng tôi sẽ chuyên tâm cầu nguyện và phục vụ Lời Chúa” (Công vụ 6:1-4)

3. Cầu nguyện cho sự nghỉ ngơi và sức khỏe của mục sư

Thưa Cha thiên thượng, con cầu xin phước lành của Ngài tuôn đổ trên mục sư để ông nhận lãnh sự nghỉ ngơi mà ông cần sau thời giờ làm việc. Xin hãy giúp con nhớ rằng con có thể giúp đỡ mục sư bằng cách tình nguyện dâng thời gian và tài năng của con để làm những điều mà Chúa muốn con làm cho mục sư, để mục sư biết rằng con đánh giá cao nỗ lực của ông trong việc điều hành và dẫn dắt Hội Thánh. Nguyện ông sẽ được ăn uống, nghỉ ngơi và tập thể dục thích hợp để có thể đảm bảo sức khỏe trong việc phục vụ Ngài. Con xin dâng lời cầu nguyện, nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen!”

“Đức Chúa Trời hoàn tất công việc Ngài đã làm vào ngày thứ bảy, Ngài nghỉ mọi công việc Ngài đã làm” (Sáng thế ký 2:2)

“Chúa nâng đỡ mọi người bị ngã; Ngài đỡ tất cả những người phải cúi đầu đứng dậy. Mắt của mọi vật đều ngưỡng trông Chúa, Ngài ban cho chúng đồ ăn đúng thì” (Thi thiên 145:14-15)

4. Cầu nguyện cho sự cung ứng

Lạy Cha của con ở thiên đàng, chúng con yêu Ngài và biết rằng lời hứa của Ngài luôn chân thật. Con nài xin Cha hãy giữ mục sư trong bàn tay Ngài, giúp ông tiếp tục bước đi trong đức tin, biết rằng Ngài sẽ cung ứng tất cả mọi nhu cầu của ông và gia đình. Xin Cha giúp ông nhớ những điều Chúa đã phán về lòng rộng rãi và sự tốt lành đầy yêu thương của Ngài. Xin hãy giúp ông nhớ rằng tóc trên đầu ông đã được Chúa đếm cả rồi, và rằng ông quý giá hơn bất kỳ con chim sẻ nào. Con ngợi khen Ngài vì tất cả những gì Ngài đã làm cho mục sư và cầu xin Ngài sẽ tiếp tục ban phước cho ông trong mọi sự ông cần. Con cầu xin những điều này trong danh quý báu của Chúa Jesus Christ. Amen!”

“Có phải năm con chim sẻ chỉ bán được hai đồng tiền [a] sao? Thế mà, không một con nào bị Đức Chúa Trời bỏ quên! Hơn nữa, ngay tóc trên đầu các con cũng đã được đếm hết rồi. Vậy, đừng sợ, vì các con còn quý [b] hơn nhiều chim sẻ” (Lu-ca 12:6-7).

5. Cầu nguyện cho sự khôn ngoan và định hướng

Đức Chúa Trời kính yêu, con muốn dâng mục sư lên cho Ngài trong lời cầu nguyện này. Ông cần sự khôn ngoan và dẫn dắt của Ngài cho hội Thánh chúng con. Xin Cha giữ ông luôn khiêm nhường, luôn nhờ cậy Ngài để nhận lãnh sự khôn ngoan và dẫn dắt mà ông cần. Xin hãy giúp ông khôn ngoan xem xét mọi thông tin từ người khác, đồng thời đến với Ngài để trình dâng mọi sự trong lời cầu nguyện. Hãy gợi nhắc ông về tôi tớ của Ngài là Sa-lô-môn, người đã chỉ cầu xin sự khôn ngoan để lãnh đạo đất nước, và bởi sự khiêm nhường của ông, Chúa đã hài lòng ban cho ông nhiều thứ mà không chỉ sự khôn ngoan. Nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen!”

“Vậy Đức Chúa Trời phán với vua: “Bởi vì ngươi có xin e điều này mà không xin cho ngươi được sống lâu hay giàu có, ngươi cũng không xin cho những kẻ thù của ngươi bị tiêu diệt, nhưng lại xin sự khôn sáng để thi hành công lý.  Này, Ta sẽ ban cho ngươi điều ngươi cầu xin. Này, Ta sẽ ban cho ngươi tâm trí khôn ngoan thông sáng, đến nỗi trước ngươi chưa có ai bằng và sau ngươi sẽ không ai sánh kịp. Hơn nữa, Ta sẽ ban cho ngươi những điều ngươi không cầu xin. Ngươi sẽ được cả giàu có lẫn tôn trọng, đến nỗi trọn đời ngươi, không một vua nào có thể sánh bằng ngươi” (I Các vua 3:11-13)

“Hãy hết lòng tin cậy Chúa, chớ nương cậy nơi sự sáng suốt của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối mình, Ngài sẽ làm cho đường lối của con ngay thẳng. Chớ khôn ngoan theo mắt mình, nhưng hãy kính sợ Chúa và tránh điều ác” (Châm ngôn 3:5-7)

6. Cầu nguyện cho những mối quan hệ tin kính: 

Lạy Cha chúng con ở trên trời, con cầu xin Ngài hãy cung ứng những người bạn tốt và tin kính cho mục sư. Con tin tình bạn lành mạnh sẽ cho phép ông được là chính mình và gây dựng tinh thần trách nhiệm của ông đối với anh em trong Chúa. Chúa ơi, ông cần thời gian bên ngoài chức vụ để vui hưởng thành quả của tay ông làm, con cầu nguyện rằng Ngài sẽ mang đến những người bạn tốt trong suốt đời ông trên đất này, để ông có thể giao thông với họ trong sự hiệp một. Con cầu nguyện rằng họ có thể khích lệ lẫn nhau gìn giữ lòng trung tín, sự cam kết và tình yêu đối với Đức Chúa Trời và đối với con người. Con cầu xin tất cả những điều này trong quyền năng của danh Ngài. Amen!”

“Kìa, thật tốt đẹp và vui vẻ biết bao khi anh em sống hòa thuận với nhau. Như dầu quý giá rót trên đầu thầy tế lễ A-rôn, dầu chảy xuống râu và xuống vạt [a] áo dài người. Như sương móc từ núi Hẹt-môn, sa xuống núi đồi Si-ôn; vì tại đó CHÚA đã ban phước lành, tức là sự sống đời đời” (Thi thiên 133)

“Một người rèn luyện nhân cách [a] người lân cận giống như sắt mài bén sắt” (Châm ngôn 27:17)

Bạn cầu nguyện thế nào, thường xuyên ra sao cho mục sư hoặc người lãnh đạo Hội Thánh bạn?

Bạn có lời cầu nguyện đặc biệt nào cho mục sư của mình không? Có lẽ bạn có những lời cầu nguyện rất đặc biệt để chúc phước cho mục sư và lãnh đạo. Chúng tôi rất vui nếu được bạn chia sẻ bằng cách comment ở dưới bài viết này.

 Hadassah Phạm dịch. 

Nguồn: http: www.whatchristianswanttoknow.com/6-prayers-for-pastors-or-leaders

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92