Quốc Tế

5 Thực Tế Về Cơ Đốc Nhân Y-sơ-ra-ên

Oneway.vn – Tôn giáo đóng một vai trò quan trọng trong xã hội Y-sơ-ra-ên, và bởi vì rất nhiều Cơ đốc nhân trên thế giới nhìn vào đất nước này nơi Chúa Giê-xu đã sống và chết như một nguồn cảm hứng, nên cộng đồng Cơ đốc nhân nhỏ bé người Y-sơ-ra-ên được quan tâm khá đặc biệt.

Các Cơ đốc nhân người Ả-rập phụ trách đội thờ phượng khiêng một cây thập tự giá rất lớn bằng gỗ đến nhà thờ Holy Sepulchre trong suốt thời gian diễu hành kỷ niệm Sự Thương Khó ở thành cổ của Giê-ru-sa-lem vào ngày 6/4/2012.

Số lượng Cơ đốc nhân góp 2% tổng số người trưởng thành của Y-sơ-ra-ên.

Một khảo sát của trung tâm nghiên cứu về tôn giáo Pew cung cấp số liệu hiếm hoi để có thể thấy các niềm tin tôn giáo cùng các kiểu hành đạo của nhóm nhỏ những con người gắn kết này. Sau đây là 5 điểm mấu chốt rút ra từ khảo sát này:

1. Một lượng lớn người Y-sơ-ra-ên vừa nhận là Cơ đốc nhân, vừa nhận là người Ả-rập. Liên quan đến điều này thì họ có cùng sắc tộc với nhiều người Hồi giáo, điều này tạo nên xấp xỉ 14% dân số Y-sơ-ra-ên trưởng thành, và họ hoàn toàn là người Ả-rập. Hầu hết, người theo Hồi giáo Druze cũng là người Ả-rập, dù Druze thường được xem là nhóm tôn giáo sắc tộc độc nhất.

2. Về mặt chính trị, Cơ đốc nhân đồng ý với người Hồi giáo khi cho rằng Y-sơ-ra-ên không thể  vừa là một xã hội dân chủ, vừa là một nhà nước Do Thái. Khoảng 7 trong 10 Cơ đốc nhân (72%) và 63% người Hồi giáo đồng ý với quan điểm này. Cơ đốc nhân Y-sơ-ra-ên có quan điểm chính trị tương đồng với những người anh em Ả-rập của họ cũng như trong một số vấn đề khác nữa. Ví dụ, phần lớn Cơ đốc nhân (80%) và tín đồ Hồi giáo (72%) nói rằng chính phủ Y-sơ-ra-ên không nỗ lực và cố gắng để đạt đến hiệp ước hòa bình với người Pa-lét-tin, và 79% Cơ đốc nhân và 61% tín đồ Hồi giáo cũng nói rằng việc tiếp tục xây dựng các khu định cư của người Do Thái ở Bờ Tây sông Jordan đã và đang xâm hại đến an ninh của Y-sơ-ra-ên. Cả Cơ đốc nhân (86%) và tín đồ Hồi giáo (75%) người Y-sơ-ra-ên đều nói rằng Mỹ quá ủng hộ Y-sơ-ra-ên.

3. Cơ đốc nhân Y-sơ-ra-ên có xu hướng ít sùng đạo hơn tín đồ Hồi giáo Y-sơ-ra-ên nhưng lại mộ đạo hơn người Do Thái giáo về những tiêu chuẩn đo lường việc cam kết thực hành nghi lễ tôn giáo. Ví dụ, ở Y-sơ-ra-ên, 57% Cơ đốc nhân nói rằng tôn giáo rất quan trọng đối với cá nhân họ, so sánh với xấp xỉ hai phần ba tức khoảng 68% tín đồ hồi giáo và 3 trong 10 người Do Thái cũng nói như vậy. Cơ đốc nhân Y-sơ-ra-ên cũng có xu hướng ở giữa Hồi giáo và Do Thái giáo về một số tiêu chuẩn đo lường việc cam kết thực hành các nghi lễ tôn giáo khác. Khoảng 1/3  Cơ đốc nhân Y-sơ-ra-ên cầu nguyện hàng ngày (34%) và 38% nói rằng họ tham dự lễ thờ phượng ít nhất là hàng tuần. Hãy so sánh với 61% người Hồi giáo và 21% người Do thái giáo cầu nguyện mỗi ngày; và khoảng ½ số người Hồi giáo và ¼ số người Do thái giáo báo cáo rằng họ đi tham dự các buổi lễ hành đạo ít nhất là hàng tuần.

4. Cơ đốc nhân Y-sơ-ra-ên hạn chế kết nối với người Do thái giáo cũng như người Ả-rập, những từ các nhóm tôn giáo khác. 21% Cơ đốc nhân nói tất cả bạn thân của họ đều là Cơ đốc nhân, 65% nói rằng hầu hết bạn thân của họ là Cơ đốc nhân. Cơ đốc nhân cũng chủ yếu kết hôn với Cơ đốc nhân, họ không thoải mái với ý tưởng rằng con cái họ sẽ kết hôn với một tín đồ Đạo Hồi hay tín đồ Do Thái giáo. Xấp xỉ 9 trên 10 Cơ đốc nhân nói họ sẽ không thoải mái (9%) hoặc không thoải mái tí nào (79%) nếu con họ kết hôn với người Do thái, và 8 trên 10 người (80%) nói họ sẽ không thoải mái nếu một người Hồi giáo được cưới về gia đình họ.

5. Việc thực hành các nghi lễ tôn giáo rất phổ biến trong vòng Cơ đốc nhân Y-sơ-ra-ên.  Ví dụ, phần lớn (94%) Cơ đốc nhân ở Y-sơ-ra-ên nói họ đã được báp tem. Đa số cũng nói họ có các biểu tượng đức tin hoặc các hình trang trí mang tính thần thánh trong nhà (81%),  83% được xức dầu  thánh trong những nghi lễ đặc biệt thường niên hoặc trong trường hợp bị ốm. 60% nói họ kiêng ăn trong suốt mùa chay. Số người dâng phần mười thu nhập vào nhà thờ thì ít hơn, chỉ 39%.

Người viết: Becka A.Alper

Người dịch: Hadassah Phạm

Link bài: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/05/10/5-facts-about-israeli-christians/

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92