Quốc Tế Việt Nam

5 Sự Thật Về Phục Sinh Sẽ Biến Đổi Sứ Mệnh Của Bạn

Oneway.vn: Sứ mệnh truyền giáo phát triển hay sụp đổ dựa vào sự kiện Phục Sinh. Nếu Chúa Giê-xu không sống lại, thì sẽ không có Tin Lành để chia sẻ: Tội lỗi và sự chết vẫn sẽ cai trị chúng ta, chúng ta thờ phượng một Chúa đã chết và phân hủy, và Cơ Đốc nhân nên cảm thấy xấu hổ vì chúng ta bị lừa dối và thảm hại. Mặt khác, nếu sự sống lại là sự thật, mỗi Cơ Đốc nhân nên cảm thấy sự thúc giục chia sẻ Phúc Âm với sự tự nguyện và niềm vui lớn lao.

1407184933000-God-s-not-Dead-Social-800-x

Trong 1 Cô-rinh-tô 15:12-20, Phao-lô lí luận rằng đối với một Cơ Đốc nhân, tất cả mọi sự đều nằm trên bản lề của sự sống lại. Và đây là những ý nghĩa cùa sự sống lại đối với sứ mệnh truyền giáo cùa chúng ta.

1.Bởi vì sự sống lại là sự thật, công bố phúc âm sẽ sanh bông trái và sanh ra đức tin dẫn tới sự sống.

Bởi vì có sự sống lại, người chết sẽ được sống lại bời sự rao giảng phúc âm. Và đó là phép lạ của phúc âm. Không chỉ việc chia sẻ phúc âm sẽ sanh bông trái, mà còn sanh ra đức tin dẫn đến sự sống đời đời. Truyền giáo không phải là việc làm vô ích và hư không. Tại sao? Bởi vì Chúa Giê-xu sống lại từ kẻ chết, ngồi bên hữu Đức Chúa Cha, và kêu gọi mọi người ngay bây giờ qua lời làm chứng của chúng ta.

Chia sẻ tin lành của Chúa Giê-xu bởi vì Chúa sẽ sử dụng điều đó để đem đến đời sống mới cho những ai tin Ngài.

2.Bởi vì sự sống lại là sự thật, chúng ta có thể làm chứng đúng với sự thật về Chúa.

Nếu Đấng Christ không sống lại thì chúng ta là kẻ làm chứng sai: “Ngoài ra chúng tôi bị xem là những kẻ làm chứng dối cho Đức Chúa Trời, vì chúng tôi đã làm chứng cho Ðức Chúa Trời rằng Ngài đã làm cho Ðấng Christ sống lại trong khi Ngài không làm cho Ðấng Christ sống lại” (1 Cô: 15:15 ). Bởi vì có sự sống lại, chúng ta có thể chia sẻ và làm chứng về Chúa với những người bị hư mất và thế giới hư mất này.

Chúng ta không phải là những người bán mật rắn hay là kẻ lửa đảo kinh doanh. Chúng ta có được sự chấp thuận và được giao mạng lệnh từ Đấng Tạo Hóa của hoàn vũ này. Bạn có thể và nên chia sẻ phúc âm với một niềm tin mãnh liệt , tình yêu thương, và sự sốt sắng, nài xin những con người hư mất tin vào Chúa. Bạn có thể thực hiện sứ mạng truyền giáo bằng niềm say mê và nhân từ, nhưng cũng hoàn toàn thành thật bởi vì Chúa đã kêu gọi bạn làm nhân chứng tới những con chiên lạc mất của Ngài.

resurrection-1

3.Bởi vì sự sống lại là sự thật, tội lỗi của bạn đã được tha thứ.

Nếu sự sống lại là sai, thì bạn sẽ bị đoán phạt trong địa ngục đời đời : “ Và nếu Ðấng Christ đã không sống lại, thì đức tin của anh chị em là vô ích; anh chị em vẫn còn sống trong tội lỗi mình” (1 Cô: 15:17). Bởi vì sự sống lại là sự thật nên tội lỗi của bạn đã được tha thứ trên thập tự giá. Sự tha thứ đã được thực hiện, được ấn chứng, được xác định. Không ai có thể đảo ngược lại những điều mà Đấng Christ đã làm trên thập tự giá.

Lời hứa đó định hướng sứ mệnh truyền giáo của chúng ta như thế nào? Chúng ta chia sẻ phúc âm với sự tự do và lòng biết ơn. Chúng ta vui mừng làm chứng về Chúa Giê-xu bởi vì căn bệnh chết người của chúng ta – tội lỗi – đã được chữa lành. Bạn có đặc ân được chia sẻ phương thuốc chữa trị với tất cả những ai sẵn lòng lắng nghe. Không còn mặc cảm tội lỗi hay sự xấu hổ. Bạn đã được tha thứ. Huyết của Chúa Giê-xu to lớn hơn bất kì tội lỗi nào của bạn. Tội lỗi bạn đã được trả xong.

4.Bởi vì sự sống lại là sự thật, tất cả những ai chết trong Đấng Christ sẽ có sự sống đời đời.

Ông Phao-lô viết trong 1 Cô-rinh-tô 15:18 “Như vậy những người đã ngủ trong Ðấng Christ đều đã chết mất.” nếu Đấng Christ không sống lại, thì sẽ không có niềm hi vọng nào. Tất cà đều sẽ chết và hư mất, và chịu hình phạt đời đời là xa cách Chúa. Nhưng bởi vì sự sống lại, tất cả  những người chết trong Đấng Christ sẽ sống đời đời. Tất cả những ai tin nhận và đi theo Đấng Christ sẽ được ở cùng với Đấng Christ đời đời. Không còn sự chết. “Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu?” (1 Cô. 15:55).

Vậy chúng ta công bố niềm hy vọng đời đời này: Tin cậy vào Đấng Christ và cùng sống với Ngài đời đời. Bạn có thể nói thẳng thắn với một người đang hấp hối. Bạn có một sự tự tin mãnh liệt rằng những người thân yêu đã qua đời sẽ không còn đau khổ nữa. Những người thuộc về Đấng Christ sẽ sống đời đời.

empty-tomb

5.Bởi vì sự sống lại là sự thật, chúng ta sẽ sống một cuộc sống tuyệt vời.

Đời sống Cơ Đốc là một đời sống buồn thảm và đáng thương hại nếu không có sự sống lại : “ Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời nầy mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết.” (1 Cô. 15:19). Bởi vì sự sống lại, Cơ Đốc nhân sống một đời sống tuyệt vời. Và nhận biết rằng Chúa Giê-xu Chirst – trong sự chết và sự sống lại cùa Ngài – vượt lên hết bất kỳ điều gì trong hoàn vũ này. Đúng như vậy, ngay cả với sự khổ nạn, ngay cả khi bị chặt đầu, áp bức hay bị khinh rẽ. Hay là nếu người ta có coi chúng ta là những kẻ đầu óc hẹp hòi, lập dị, sùng đạo. Như ông Phao-lô, chúng ta có thể nói  rằng, “ Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ” (Phi 3:8) Chúng ta có thể ca ngợi Chúa bằng tất cả tấm lòng, “Ha-lê-lu-gia, Đấng Christ là tất cả những gì tôi có. Ha-lê-lu-gia, Chúa Giê-xu là sự sống tôi!

 Bạn có thể có tất cả sự tự tin trên đời này rằng những lời bạn nói có thể mang đến sự sống sung mãn và đời đời. Bạn có câu trả lời cho tất cả các câu hỏi trong cuộc đời này. Bạn có thể vui mừng tận hưởng niềm hy vọng đời đời được Chúa gìn gữ cho bạn trên thiên đàng ngay giờ phút này. Bạn có thể biết trước được rằng cuộc sống trong đời tạm này không dễ dàng – thậm chí bạn có thể sẽ phải chịu những mất mát lớn và những sự đau đớn – nhưng Đấng Christ ban cho chúng ta niêm hi vọng hằng sống, một gia tài trong tương lai, niềm hân hoan khôn tả, và trên hết là sự cứu rỗi của linh hồn (1 Phi-e-rơ 3:9). Không gì sánh bằng.

Vì vậy, nhân sự kiện kỷ niệm Chúa Phục sinh, hãy suy ngẫm câu Kinh Thánh này :

1 Cô-rinh-tô 15:58  “Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.”

Lời cầu nguyện bạn dành cho một người lạc mất, và công khó của bạn khi bạn xây dựng mối quan hệ yêu thương với những ai chưa biết về Chúa Giê-xu sẽ không vô ích. Hãy vững vàng. Không gì là vô ích nếu bạn làm vì Chúa. Do vậy, hãy làm sứ mệnh truyền giáo của mình một cách dư dật.

Hãy cùng thưởng thức bài hát tuyệt vời này : All I have is Christ

Lời 1:

Con đã từng bị lạc mất trong đêm tối tăm

Mặc dù con tưởng mình biết đường đi

Tội lỗi luôn hứa hẹn về hạnh phúc và sự sống

Đã dẫn con vào con đường của sự chết

Con không hi vọng Ngài sẽ chấp nhận một kẻ phản nghịch ý muốn của Ngài

Và nếu không bởi Ngài yêu con trước tiên thì có lẽ con vẫn sẽ từ chối Chúa.

Lời 2:

Nhưng khi con chạy khỏi sự ràng buộc của địa ngục, bất chấp cái giá phải trả

Thì Ngài đã nhìn vào sự vô vọng của con

Và dẫn con tới thập tự

Và rồi con được chiêm ngưỡng tình yêu thương Ngài tỏ bày

Ngài đã chịu khổ đau thay con

Ngài gánh lấy con thạnh nộ dành cho con

Và giờ đây tất cả những gì con biết là Ân Điển

Điệp khúc:

Ha-lê-lu-gia! Đấng Christ là tất cà đối với con

Ha-le-lu-gia! Chúa Giê-xu là cuộc đời con

Lời 3:

Giờ đây, Chúa ôi, con sẽ là của duy Ngài

Và sống để mọi người có thể thấy

Sức mạnh để có thể vâng lời mạng lệnh của Ngài không thể nào xuất phát từ con

Ôi Cha ơi, hãy sử dụng cuộc đời được cứu chuộc của con bằng mọi cách theo ý Chúa

Và hãy đề bài hát và niềm tự hào của con là Chúa

Nguồn bài đăng The Gospel Coalition (thegospelcoalition.org)

Dịch bài Đức Ân

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92