Dưỡng Linh Giáo Dục

5 phẩm chất giúp bạn vượt trội trong công việc

Oneway.vn – Khi chúng ta tôn trọng chủ trên đất của mình, Chúa của chúng ta sẽ được tôn cao tại nơi chúng ta làm việc.

 

 

Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy run sợ, lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác, như vâng phục Đấng Christ, không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của Đấng Christ, lấy lòng tốt làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ, cũng như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta, vì biết rằng bất luận tôi mọi hay tự chủ, mỗi người đều sẽ nhận lãnh của Chúa tùy việc lành mình đã làm.

Hỡi anh em là người làm chủ, hãy đối đãi kẻ tôi tớ mình đồng một thể ấy, đừng có ngăm dọa chúng nó, vì biết rằng mình với chúng nó đều có một chủ chung ở trên trời, và trước mặt Ngài chẳng có sự tây vị ai hết” (Ê-phê-sô 6:5-9).

Vâng phục người làm chủ không chỉ đơn thuần là hoàn thành nhiệm vụ được giao nhưng phải làm với một mục đích đầu tiên là làm hài lòng Đức Chúa Trời.

 

1- Tôn trọng cấp trên

Chúng ta được kêu gọi sống kính sợ Chúa. Có nghĩa là cần có một thái độ sợ hãi nếu chúng ta không làm vui lòng Ngài. Vì vậy, tôn trọng người làm chủ là một trách nhiệm. “Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy lấy lòng rất kính sợ mà phục theo chủ mình, chẳng những phục những chủ hiền lành mà thôi, lại phải phục người chủ khó tánh nữa. Vì nhơn cớ lương tâm đối với Đức Chúa Trời, mà chịu khốn nạn trong khi bị oan ức, ấy là một ơn phước” (I Phi-e-rơ 2:18-19). Phi-e-rơ kêu gọi con cái Chúa làm việc như là làm cho Chúa, dẫu cho nổ lực của chúng ta không được đáp trả xứng đáng.

 

2- Trung thực, liêm khiết

Cơ Đốc nhân kính sợ Chúa làm việc với tấm lòng chân thật, mục đích ngay thẳng. Đức tính này bao gồm sự toàn tâm toàn ý trong công việc. Cô-lô-se 3:22-25 chép: “Hỡi kẻ làm tôi tớ, trong mọi sự phải vâng phục kẻ làm chủ mình về phần xác, không những hầu việc trước mắt họ, như mình tìm cách cho đẹp lòng người ta, nhưng vì kính sợ Chúa, hãy lấy lòng thật thà mà hầu việc. Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta, vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa“. Cơ đốc nhân kính sợ Chúa không làm việc theo kiểu siêng năng khi có mặt sếp, và lơ là khi không được giám sát.

 

 

3- Làm việc chăm chỉ

Cơ Đốc nhân kính sợ Chúa làm việc trong ý muốn của Chúa, tận tâm, hết khả năng mình. Vài người muốn được làm việc dưới quyền của chủ là Cơ đốc Nhân vì nghĩ rằng mình sẽ không phải làm việc cực nhọc. Tuy nhiên nếu chủ của bạn là Cơ đốc nhân thì bạn nên làm việc siêng năng hơn nữa. “Hết thảy những kẻ dưới ách đầy tớ phải coi chủ mình là đáng trọng mọi đàng, hầu cho danh hiệu và đạo lý của Đức Chúa Trời khỏi bị làm trò cho người phạm thượng. Ai có chủ là tín đồ, thì không nên lấy cớ anh em mà khinh dể, nhưng phải càng hầu việc hơn, vì kẻ được công của mình là tín đồ và người rất yêu dấu” (I Ti-mô-thê 6:1-2).

 

4- Nhiệt tình, tận tụy

Tạp chí Forbes đã xuất bản một bài báo mang tên “Vì sao sự phàn nàn giết chết tiếng tốt của bạn. Một cuộc khảo sát cho thấy chỉ 13% những người đi làm tận tụy cho công việc, số còn lại chuyên ngồi ngồi lê đôi mép, than vãn, phàn nàn. Cơ Đốc nhân không nên dự phần trong nhóm đó.

 

 

5- Làm vì phần thưởng Trên trời

Để thúc đẩy năng suất làm việc cao của nhân viên, sếp thường treo giải thưởng cho những người làm việc đạt mục tiêu. Tuy nhiên, Cơ đốc nhân cần làm việc với lòng tin quyết rằng chúng ta sẽ nhận lãnh phần thưởng từ Chúa. Trong ngày Chúa trở lại, những kẻ trung tín sẽ được nhận lãnh phần của mình. Vì vậy, hãy làm việc như Chúa Jesus đã làm. “Trong khi còn ban ngày, ta phải làm trọn những việc của Đấng đã sai ta đến; tối lại, thì không ai làm việc được” (Giăng 9:4).

 

Phục vụ Chúa trong đời sống nghĩa là chúng ta luôn làm sáng danh Chúa từ tinh thần, động cơ đến cách làm việc. Khi chúng ta tôn trọng chủ trên đất của mình, Chúa của chúng ta sẽ được tôn cao tại nơi chúng ta làm việc.

Thu Sương dịch

(Nguồn: crosswalk.com)

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92