Dưỡng Linh

5 Mối Quan Hệ Mà Mỗi Cơ Đốc Nhân Cần Có

Oneway.vn – Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên A-đam và phán rằng: “Loài người ở một mình thì không tốt” (Sáng 2:18). Thông điệp đó không có nghĩa là tất cả mọi người phải kết hôn nhưng nó thực sự cho thấy Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng ta ở trong mối quan hệ với những người khác. Những người trong số chúng ta (như tôi) có khuynh hướng là người độc thân cần phải nghe lời này: Bởi sự thiết kế của Đức Chúa Trời, chúng ta cần những người khác. Đây là 5 mối quan hệ mà mỗi người theo Chúa cần có:

12-14-cc-home_-relationshipchristiansneed

Đức Chúa Trời – Tôi biết đây là một sự ban cho nhưng thường xuyên chúng ta sẽ biết Đức Chúa Trời ở trong lòng chúng ta và không ở trong lòng chúng ta. Có một mối quan hệ thật với Đức Chúa Trời có nghĩa là muốn trò chuyện với Ngài, lắng nghe Ngài, vâng phục Ngài và nói cho những người khác biết về Ngài. Tôi không chắc nhiều Cơ đốc nhân có mối quan hệ đó với Đấng tạo hóa của mình hay không.

Một “Phao Lô” – Tất cả những người tin Chúa cần có một người anh em hoặc chị em trưởng thành trong Đấng Christ, người mà có thể giúp tâm vấn, hướng dẫn trong cuộc sống để bước đi với Chúa Giê-xu ngày càng nhiều hơn nữa. Một “Phao Lô” có quyền được hỏi quý vị bất cứ câu hỏi nào, đào sâu trong cuộc đời quý vị vì thế ngay cả những nơi kín giấu cũng tôn kính Đức Chúa Trời.

Một “Ba na ba”— Một Ba na ba là một người đồng lao, một người bạn khích lệ quý vị trung tín với Đức Chúa Trời. Người đó hiểu quý vị đủ để hiểu ánh mắt và tấm lòng của quý vị nhưng người ấy cũng là người có thể đi chơi, tiêu khiển cùng quý vị. Người đó là môt người anh em gần gũi trong bước đường đức tin với Đức Chúa Trời và mục tiêu là cùng nhau tăng trưởng trong Đấng Christ.

Một “Ti-mô-thê” — “Ti-mô-thê” là một người mới tin Chúa mà quý vị có thể đầu từ cuộc đời của quý vị vào người đó (nghĩa là quý vị trở thành một “Phao Lô” đối với người đó). Người đó là người sẽ xem và noi theo cuộc đời của quý vị, lắng nghe, học từ quý vị khi quý vị dành thời gian cho người đó. “Ti-mô-thê” của quý vị muốn trở nên giống Chúa bởi vì quý vị giống Chúa và mối quan hệ “Phao Lô/Ti-mô-thê” này là một kiểu mẫu Tân Ước cơ bản của công tác môn đồ hóa.

Một “người đàn bà Sa-ma-ri” hoặc “một người quan cai trẻ giàu có” — Người đàn bà Sa-ma-ri và người quan cai trẻ giàu có là những khuôn mẫu của những người không tin Chúa nhưng đã gặp Chúa Giê-xu. Tất cả chúng ta cần một mối quan hệ có chủ đích với những người chưa tin Chúa, dù là người đàn bà tại giếng nước hay là người quan cai trẻ giàu có hoặc một thầy thông giáo pha-ri-si. Nếu quý vị chưa có một mối quan hệ nào như vậy, nó thật khó để là một Cơ đốc Nhân Thực Hiện Đại Mạng Lệnh chia sẻ phúc âm.

Những người tin Chúa thực sự, tất nhiên có mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Có một số có một Phao Lô và một số có một Ti-mô-thê. Nhiều người ít nhất là có Ba-na-ba ở cấp độ bề mặt mặc dù mối quan hệ chưa có sâu sắc như vốn dĩ nó nên sâu sắc. Chúng ta biết những người chưa tin Chúa, nhưng chúng ta không thấy họ là những con chiên lạc mất, không có người chăn.

Vì vậy, chúng ta có nhiều công việc trong lĩnh vực xây dựng mối quan hệ cần phải thực hiện.

CTV Bùi Hà

Theo churchleaders.com

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92