Dưỡng Linh Quốc Tế

5 lẽ thật về tạ ơn, biết ơn

Oneway.vn – Lễ Tạ ơn – Thanksgiving không chỉ là ngày nghỉ, dịp để tụ họp, ăn uống hay ngày của “mấy người tin Chúa”. Tạ ơn, biết ơn là khái niệm phổ biến trong Kinh Thánh và trong đời sống con người.

 

1- Tạ ơn Chúa Ba Ngôi

Theo Tân Ước, Đức Chúa Trời là đối tượng để tạ ơn, Chúa Jesus là Đấng mà mọi lòng biết ơn tuôn chảy về, và Đức Thánh Linh là nguồn tạ ơn. Paul/Phao-lô mô tả trong Romans/Rô-ma 1:8 “Trước hết, tôi nhờ Đức Chúa Jesus Christ, vì hết thảy anh em mà tạ ơn Đức Chúa Trời tôi về đức tin anh em đã đồn khắp cả thế gian”.

Sách Colosians/Cô-lô-se 3:16-17 chép: “Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jesus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha”.


Và không thể thiếu sự hiện diện của Đức Thánh Linh – nguồn của Lễ Tạ ơn – vì nếu không có sự vận hành của Đức Thánh Linh thì không thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời (Romans/Rô-ma 5:8).

Chúng ta không kêu gọi sự tạ ơn, biết ơn một vị thần mơ hồ. Ba ngôi Hiệp một là Đấng có thật. Lễ Tạ ơn phải có sự hiện diện của Ba ngôi: mọi lòng biết ơn tuôn đổ đến Đức Chúa Cha, thông qua Đức Chúa Con, khởi nguồn từ Đức Thánh Linh.

 

2- Lòng biết ơn thay thế tội lỗi

Khi Paul/Phao-lô khuyên Cơ đốc nhân ngừng phạm tội, ông cũng muốn các tín hữu bày tỏ lòng biết ơn trong đời sống. “Chớ nói lời tục tĩu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào, là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn” (Ephesians/Ê-phê-sô‬ ‭5:4‬).

Những cuộc “chém gió”, “buôn dưa lê” vô bổ hay những lời tục tĩu sẽ dẫn chúng ta đến việc nói hành, nói xấu, tư tưởng không thánh khiết. Đó là lối sống vô ơn. Thay vào đó, chúng ta làm vui lòng Đức Chúa Trời qua từng lời nói, suy nghĩ. Nếu chúng ta không tin và không biết ơn Chúa về mọi điều, thì dòng suối của sự tạ ơn trở nên khô hạn, và đời sống chúng ta cũng cằn cỗi, tuột dốc.

 

3- Biết ơn giúp đời sống trở nên thánh khiết

Bạn nhìn nhận thế nào về công tác sáng tạo, tạo vật của Đức Chúa Trời? Paul/Phao-lô khuyên: “Vả, mọi vật Đức Chúa Trời đã dựng nên đều là tốt lành cả, không một vật chi đáng bỏ, miễn là mình cảm ơn mà ăn lấy thì được. Vì nhờ lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được nên thánh” (I Timothy/I Ti-mô-thê‬ ‭4:4‬)

 

Mỗi bữa ăn hàng cũng là ơn phước Chúa ban. Khi nhận lãnh thức ăn, chúng ta dâng lời cầu nguyện với sự tạ ơn lên Ngài và hy vọng vào “tiệc cưới chiên con” (Revelation/Khải Huyền 19:9) trọn vẹn nhất trong sự tối cao của Chúa.

 

4- Lễ Tạ ơn là cơ hội chia sẻ Phúc Âm

Chúng ta nên biết ơn Chúa vì Ngài cho chúng ta được hiệp nhất trong đức tin. Paul/Phao-lô viết: “Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Jesus Christ” ‭‭(I Corinthians/I Cô-rinh-tô‬ ‭1:4‬).


Paul/Phao-lô chưa bao giờ mệt mỏi trong việc tạ ơn Ân điển Chúa. Chúng ta cũng nên như vậy. Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình yêu cho chúng ta khi chúng ta là người có tội (Romans/Rô-ma 5:8); Ngài kêu gọi chúng ta ra khỏi tối tăm, làm chúng ta trở nên những người kế tự của Đức Chúa Trời (Romans/Rô-ma 8:17); Chúa Jesus đã mang lấy hình phạt mà chúng ta phải chịu (II Corinthians/II Cô-rinh-tô 5:17). Và Ngài muốn chúng ta chia sẻ, lan rộng tình yêu đó cho nhiều người.

 

5- Tạ ơn trong mọi hoàn cảnh

Biết ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, chứ không chỉ trong một bữa tiệc. Paul/Phao-lô viết: “Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ đối với anh em là như vậy” (I Thessalonians/I Tê-sa-lô-ni-ca‬ ‭5:16-18‬).

 

Biết ơn trong mọi hoàn cảnh là cực kỳ khó khăn. Làm thế nào chúng ta có thể biết ơn Chúa khi có điều gì đó làm chúng ta đau đớn? Đau khổ càng làm đức tin chúng ta trưởng thành, chứ không phải sự trừng phạt (II Corinthians/II Cô-rinh-tô 4:17-18), nó mang tính cứu chuộc, không phải tình cờ, ngẫu nhiên.

 

Điều chúng ta chịu đựng không phải là hình phạt vì tội lỗi của chúng ta. Đấng Christ đã gánh lấy hình phạt thay chúng ta (Romans/Ro-ma 3:25). Những đòi hỏi về sự công chính đã được Ngài đáp ứng. Và mọi điều không phải tình cờ – bởi vì Đức Chúa Trời tối cao đang tể trị, qua đó Chúa nhào nặn, rèn luyện chúng ta trở nên giống hình ảnh Con Ngài (Romans/Ro-ma 8: 28-29).

 

Quỳnh Trân dịch

(Nguồn desiringgod.org)

 

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92