Dưỡng Linh Quốc Tế

5 câu Kinh Thánh đặc biệt dành cho người chưa tin Chúa

Oneway.vn – Kinh Thánh là Lời Chúa, là lời sống và linh nghiệm. Bởi thế nếu cảm thấy chia sẻ Phúc Âm không dễ, hãy xin Chúa giúp đỡ và để Lời Ngài hành động.

Chúa Jesus đã chỉ cho chúng ta thông điệp cốt lõi: Tình yêu thương đem con người đến với Đức Chúa Trời. Chúa Jesus yêu mọi người, Ngài là Đấng mà ai cũng muốn được làm người anh em, người yêu, đồng nghiệp, nhà cố vấn…

 

Trong khi các giáo lý tôn giáo khác làm người ta xa cách Chân Lý, thì những bài giảng chân thật và không thiên vị của Chúa Jesus thu hút mọi người đến gần Ngài. Chúa thật đáng được tôn cao, khen ngợi. Vô số người theo Chúa trong những năm chức vụ của Ngài trên đất đã minh chứng điều đó.

 

Cho nên, có rất nhiều điều trong Kinh Thánh chúng ta có thể chia sẻ với những người bạn chưa tin Chúa. Lời Chúa chứa đựng sự khôn ngoan cho mọi lĩnh vực đời sống, là kho báu đầy đủ chỉ dẫn, cảnh báo, an ủi và khuyến khích dành cho tất cả những ai chạy đến với Ngài.

Phải, Kinh Thánh chứa đựng tất cả những lời mời gọi yêu thương cho những ai chưa biết Ngài. Đừng chia sẻ điều gì khi bạn chưa đủ tự tin, hãy dùng chính Lời Chúa. Dưới đây là một số câu Kinh Thánh bạn nên chia sẻ:

 

1- John/Giăng 10:9-10: “Ta là cái cửa: Nếu ai bởi ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật”.

 

2- Romans/Rô-ma 6:23: Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta”.

 

3- Jeremiah/Giê-rê-mi 29:11-13: Đức Giê-hô-va phán: Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu ta, sẽ đi và cầu nguyện ta, và ta sẽ nhậm lời. Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng”.

 

4- Ecclesiastes/Truyền Đạo 12:13-13: “Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết nầy: Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của ngươi. Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến nỗi việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy”.

 

5- John/Giăng 3:16-18: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu. Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời”.

Hoàng Ngọc dịch

(Nguồn: christiantoday.com)

Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình, để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Bạn vui lòng liên lạc với chúng tôi bằng cách để lại bình luận, hoặc gửi thư về địa chỉ: tintuc@oneway.vn.
Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta” (Khải Huyền 3:20).
Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92