Dưỡng Linh

4 Loại Người Mà Lãnh Đạo Không Cần Phải Lắng Nghe Từ Họ

Oneway.vn – Người lãnh đạo khôn ngoan biết lắng nghe từ người khôn ngoan. Bởi vì người mà chúng ta lắng nghe ảnh hưởng đến những quyết định, thái độ, nhận thức của chúng ta, đó là thời điểm chúng ta cần phải lắng nghe đúng người.

1.20.CC.HOME_.FourLeadersNotListenTo

Một người lãnh đạo lắng nghe không đúng người thì cũng dại dột giống như một người lãnh đạo không lắng nghe bất cứ ai cả. Đây là bốn loại người mà lãnh đạo không cần phải lắng nghe:

1. Người không có tâm tánh.

Câu Kinh Thánh dạy chúng ta, “Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ” (Thi-thiên 1:1). Để đánh mất cuộc đời bạn và niềm vui trong vai trò lãnh đạo là cho phép những người không có tâm tánh ảnh hưởng đến quyết định của bạn.

2. Người không có sự can đảm

Khi Đa-vít phạm tội ngoại tình với Bát-sê-ba, ông đã sai cận thần trong cung đưa bà đến với ông. Họ đã chỉ ra rằng bà “là vợ của U-ri” nhưng vì Đa-vít thiếu can đảm để từ chối điều đó nên đã hủy hoại cuộc đời Đa-vít. Nếu lãnh đạo lắng nghe người không có sự can đảm, họ chỉ nghe những lời êm tai từ người khác. Không bao giờ nhận được sự sửa dạy có thể là tốt cho cái tôi người lãnh đạo, nhưng đó cũng là điều khó chịu cho người lãnh đạo.

3. Người không có sự nhân từ

12 chi phái Y-sơ-ra-ên đã không yên sau cái chết của vua Sa-lô-môn, và một lãnh đạo có ảnh hưởng (Giê-rô-bô-am) từ chi phái phía bắc thay mặt dân sự để thăm dò ý kiến Rô-bô-am (con trai Sa-lô-môn). Dân sự muốn Rô-bô-am giảm nhẹ sự phục dịch khó nhọc. Các trưởng lão với sự khôn ngoan đã khuyến khích Rô-bô-am phụng sự và nói lời tử tế cùng dân chúng, nhưng các gã trai trẻ đồng lớn lên và hầu hạ Rô-bô-am, đã không quan tâm đến dân sự, khuyến khích ông tuyên bố rằng sẽ gán cái ách thêm nặng và khắc nghiệt hơn nữa. Ông đã lắng nghe lời cố vấn của họ, dân sự nổi loạn và quốc gia chia đôi. Lãnh đạo là vì dân cho nên lãnh đạo lắng nghe những người không có sự nhân từ sẽ phải trả giá cho sự lãnh đạo của họ.

4. Người không có cam kết

Lãnh đạo sẽ không bao giờ thiếu người sẵn lòng đưa ra lời khuyên và những ý kiến. Nhưng nhiều người trong số họ không cam kết cho chức vụ, tổ chức hoặc nhóm. Một vài lời hướng dẫn hoặc những lời phê bình không có một sự cam kết sâu sắc cho sứ mạng của nhóm. Lãnh đạo khôn ngoan chỉ lắng nghe người đã cam kết với nhóm và sứ mạng.

Alex Trần

Theo churchleaders.com

Nguồn: http://churchleaders.com/pastors/pastor-articles/297684-people-leaders-must-not-listen-eric-geiger.html

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92