Việt Nam

4 Điểm Khác Nhau Giữa Ca Nhạc Sĩ Cơ Đốc Và Ngoại Đạo

Oneway.vn: Âm nhạc mang một sức mạnh vô biên! Âm nhạc có thể thay đổi cảm xúc của con người: vui đó rồi buồn đó! Âm nhạc đem con người đến với nhau, và chính âm nhạc cũng làm con người xa nhau! Âm nhạc truyền tải những sứ điệp đến tận tâm hồn và tư tưởng. Và âm nhạc cũng là một công cụ truyền bá những tư tưởng mang tầm ảnh hưởng cho cả dân tộc.

 

Thánh nhạc đóng vai trò hết sức quan trọng, cụ thể là câu chuyện về tiếng đàn của Vua Đa-vít đuổi ác thần nhập vào vua Sau-lơ. “Vậy, khi Đức Chúa Trời khiến ác thần nhập vào Sau-lơ, thì Đa-vít lấy đàn và gảy. Sau-lơ bèn được an ủi, lành mạnh, và ác thần lìa khỏi người.” (ISa-mu-ên 16:23). Vì thánh nhạc là một trận chiến thuộc linh, bạn cần phải trang bị vũ khí thuộc linh, (Ê-phê-sô 6: 1-18), nếu không, bạn sẽ bị thua trận qua sự cám dỗ, tấn công của Ma quỉ với rất nhiều hình thức.

Người ca sĩ, nhạc sĩ trần thế họ sống sao cũng được, họ làm mọi sự để đạt được mục đích là tiền bac và danh vọng. Họ sẵn sàng trả giá và sống cuộc đời tội lỗi. Họ gạt gẫm, nói dối, hại người khác, sống thác loạn, kiêu ngạo, khoe khoang…Vì họ ở trong thế giới tối tăm!

Nhưng người đàn và hát thánh nhạc thì khác, vì chúng ta là dân Thánh, chúng ta ca ngợi tôn vinh một Đức Chúa Trời chí thánh. Người đàn và hát Thánh nhạc cần có nếp sống theo lời Chúa dạy. Rô-ma 12:1-2 “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.” Khi tin Chúa, chúng ta bắt đầu trên tiến trình nên thánh bởi lời của Chúa, đức tin chúng ta được lớn lên mỗi ngày. Đời sống chúng ta tiếp tục được biến đổi. Hai câu Kinh thánh nầy cho chúng ta thấy nếp sống của người đàn, hát nhạc thánh:

  1. Dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh: Picture4

Nếu bạn cứ tếp tục sống nếp sống ô uế (thân thể mình), bạn chỉ hát hoặc đàn nhạc thánh nhưng không phải bạn đang ca ngợi, tôn cao Chúa! Ngoài việc Chúa biết đời sống của bạn và thế giới tối tăm biết rất rõ nếp sống ô uế của bạn.

  1. Đẹp lòng Đức Chúa Trời:

Đàn, hát là dâng lên Chúa những của lễ ngợi khen. “Hãy dùng đàn cầm cảm tạ Đức Giê-hô-va; hãy dùng đàn sắt mười dây mà hát ngợi khen Ngài.” (Thi thiên 32:2). Sự ngợi khen chỉ đẹp lòng Đức Chúa Trời khi bạn quyết tâm dâng đời sống mình làm của lễ “ Sống và Thánh!” Nếu bạn phạm tội thì ăn năn với Chúa, xin Chúa phục hồi (I Giăng 1:9), xin lời Chúa tiếp tục thánh hóa cuộc đời mình.

Picture6

  1. Đừng làm theo đời nầy:

Ở đây không nói đến những phương tiện kỹ thuật hoặc mỹ thuật nhưng là bắt chước những thủ đoạn, mưu mẹo, những việc làm sai lời Chúa dạy để được nổi tiếng, tôn cao mình.

Picture2

  1. Tiếp tục đổi mới:

Dành thời gian đọc, suy niệm lời Chúa, ở riêng với Chúa, thờ phượng Chúa trung tín. Những điều nầy sẽ giúp đời sống sẽ tiếp tục được đổi mới, tâm linh bạn được tăng trưởng, đức tin vững vàng!

Picture1

Lời kết:

Lời Chúa trong Gia-cơ 3:11-12 nói rất rõ: “Đồng một miệng mà ra cả sự khen ngợi và rủa sả! Hỡi anh em, không nên như vậy. Có lẽ nào một cái suối kia, đồng một mạch mà ra cả nước ngọt và nước đắng sao? Hỡi anh em, cây vả có ra trái ô-li-ve được, cây nho có ra trái vả được chăng? Mạch nước mặn cũng không có thể chảy ra nước ngọt được nữa.”

Mục đích của việc tôn vinh Chúa là:

  • Đem ánh sáng thánh của Chúa để xua tan bóng đêm của thế giới tối tăm trong tâm trí của người nghe.
  • Mang lẽ thật của Chúa đến cho người lạc lối.
  • Đem tình thương và sự cứu rỗi của Chúa đến cho những người chưa nhận ra tình thương của Chúa và chưa nhận biết sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu Christ.
  • Mang lại sự chữa lành và phục hồi cho những cuộc đời tan vỡ.

Bạn muốn có tiếng đàn quyền năng như vua David không? Hãy nhờ sức Chúa, lấy đức tin sống theo lời Thánh kinh dạy: tiếng đàn của bạn sẽ có năng quyền và tiếng hát của bạn sẽ làm sáng danh Chúa và chinh phục lòng người nghe!

“Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài.” (IPhi-e-rơ 2:9)

Nguyện Chúa dùng mỗi cuộc đời chúng ta là những ca nhạc sĩ Cơ Đốc, những người hướng dẫn dân sự của Chúa trong sự ngợi khen, thờ phượng có nếp sống là của tế lễ “sống và thánh”. Nguyện danh Chúa được tôn cao và chỉ mình Ngài đáng được tôn cao. A-men.


                                                                                                     

                   Mục sư Nguyễn Duy Trung

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !

1 Bình luận

  1. Để hiểu thêm về đề tài Âm Nhạc Thánh và Âm Nhạc Đời, mời bạn tìm đọc sách TÁN MỸ CHÚA của mục sư và tác giả Ngô Minh Hòa. Xin liên hệ Ha-Quang 01667316115


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92