Việt Nam

4 Câu Kinh Thánh Giúp Bạn Làm Trọn Vai Trò Của Mình Trong Hôn Nhân

Sứ đồ Phao-lô trao cho các tín đồ của hội thánh đầu tiên một điều răn trong Ê-phê-sô 5:22-33 nói về việc vợ chồng nên hoàn thành vai trò Chúa ban cho mình trong hôn nhân như thế nào. Phao-lô vẽ ra cho chúng ta thấy bức tranh về mối quan hệ giữa Đấng Christ và hội thánh, trong đó Đấng Christ là chồng còn vợ là hội thánh.

223

Chồng phải yêu vợ mình như cách Đấng Christ yêu hội thánh, và vợ cũng phải thuận phục chồng mình như cách mà hội thánh thuận phục Đấng Chrsit.

Một điều chúng ta có thể kết luận về những vai trò được giao phó này đó là chúng gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Thực tế nói với chúng ta rằng phá vỡ sự hiệp nhất dựa trên giao ước dễ hơn là tôn vinh giao ước được thực hiện trước mặt Chúa. Đó chính là lý do vì sao chúng ta cần ân điển của Chúa.

Ân điển và quyền năng của Chúa là chìa khoá cho mọi sự trong đời sống của chúng ta. Đây là chìa khoá để chúng ta đắc thắng tội lỗi và sự chết, để chúng ta xuất sắc trong công việc và đặc biệt hơn cả là làm vững mạnh sự hiệp nhất được Chúa thiết lập giữa chồng và vợ. Nếu không có ân điển của Chúa, hôn nhân sẽ nhanh chóng đổ vỡ hoặc phải trải qua nhiều sóng gió. Nhưng nhờ ân điển của Chúa, chồng và vợ có thể tận hưởng và làm trọn vẹn món quà hôn nhân từ Ngài.

Đây là những câu kinh thánh giúp chúng ta làm tròn vai trò người chồng, người vợ trong hôn nhân.

Gia-cơ 4:6 | Nhưng Ngài lại ban cho ta ơn lớn hơn nữa. Vì vậy, Kinh thánh chép rằng: “Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.”

Sự khiêm nhường là chìa khoá để chấp nhập rằng chúng ta không thể làm tròn vai trò của mình nếu không có tình yêu và ân điển của Chúa. Khi thuận phục ý muốn và sự tể trị của Ngài, chúng ta có thể nhờ cậy nơi Ngài trong mọi khó khăn mình gặp phải trong hôn nhân.

2 Cô-rinh-tô 9:8 | Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành.

Không phải người bạn đời hay bản thân chúng ta có thể mang lại sự đầy trọn. Kinh Thánh hứa rằng chúng ta sẽ có đủ mọi thứ ơn đầy dẫy nhờ ân điển của Chúa. Vì thế, chúng ta có thể yêu thương và thuận phục nhau dù cho người kia có thế nào đi nữa, vì chính Đấng Christ mới có thể đem đến sự thoả mãn tột cùng cho chúng ta, chứ không phải những người bạn đời.

Phi-líp 4:13 | Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.

Hôn nhân mang đến sức mạnh, và Kinh thánh nói với chúng ta rằng hôn nhân là một sợi dây bện ba và sợi thứ ba, chính là Chúa, là sợi mạnh nhất. Bối cảnh của đoạn Kinh thánh này không phải là Chúa cho chúng ta làm mọi điều mình muốn, nhưng chúng ta có thể làm những gì mà Ngài muốn chúng ta làm. Thứ đoán xem. Ê-phê-sô 5:2-23 là một mạng lệnh từ Chúa.

I Ti-mô-thê 1:12 | Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta, là Đức Chúa Giê-su Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc.

Kết quả sự nhân từ của Chúa không phải là những Cơ Đốc nhân hư hoại ngã lòng, mà là những tín đồ bước vào sự phục vụ cách trung tín.

– Tác giả bài viết: Patrick Mabilog –

– Nguồn: christiantoday.com

– Người dịch: Trịnh Quế –

Theo loisusong.net

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92