Dưỡng Linh

4 bước đơn giản để trụ vững & chống lại ma quỷ

Oneway.vn – Chính trong Kinh Thánh có tất cả các lời khuyên dành cho bạn, nhằm chiến đấu chống lại kẻ thù, và điều trước hết chính là nhìn ra mưu kế của chúng; như II Corinthians/II Cô-rinh-tô 2:11 chép: “Hầu đừng để cho quỷ Satan thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là không biết mưu chước của nó”.

1. Tỉnh thức, cảnh giác, không cho địch bất kỳ cơ hội nào!

“Như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Ví bằng anh em đang cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ nhân dịp” (Ephesians/Ê-phê-sô 4:25-27).

2. Vâng phục, làm theo lời Chúa

“Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em” (James/Gia-cơ 4:7); “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được” (I Peter/I Phi-e-rơ 5:8).

3. Cứng rắn với kẻ nhạo báng

“Nhất là những kẻ theo lòng tư dục ô uế mình mà ham mê sự sung sướng xác thịt, khinh dể quyền phép rất cao, bọn đó cả gan, tự đắc, nói hỗn đến các bậc tôn trọng mà không sợ” (II Peter/II Phi-e-rơ 2:10)

4. Trang bị vũ khí của Đấng Christ: “5 phòng thủ, 1 tấn công”!

“Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của Tin Lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ” (Ephesians/Ê-phê-sô 6:11-18).

Đây là những vũ khí rất… lợi hại và gần như duy nhất mà chúng ta được Chúa Jesus “bàn giao”, để có thể đứng vững vàng trong đức tin, chống lại ma quỷ và chiến thắng! Sau cùng, anh em cần mạnh dạn trong Chúa và trong sức toàn năng của Ngài. Đảm bảo không có bất kỳ sự nhút nhát, sợ hãi, bàn lùi, thối lui… Vì đó không phải tinh thần của Chúa, mà chính là sự lừa dối của ma quỷ. Đừng mắc bẫy chúng! Hallelujah! Amen!

OnewayMedia

Bạn đã tin nhận Chúa Jesus chưa? Bạn muốn tìm hiểu về Chúa? Vui lòng bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, inbox Fanpage) hay liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email tintuc@oneway.vn.

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92