Dưỡng Linh

4 bước để thật sự chuẩn bị cho sự thờ phượng

Oneway.vn – Điều này được chép lại trong năm chương đầu của Truyền đạo rằng chúng ta hãy cẩn trọng khi bước chân đến nhà Đức Giê-hô-va và lắng nghe hơn là dâng sinh tế như những kẻ ngu dại không nhận biết mình làm điều ác. (Truyền đạo 5:1)

1.23.CC.WORSHIP.PrepareForWorship

Nhận biết sự cần thiết trong việc cá nhân chuẩn bị cho việc thờ phượng chung thì hoàn toàn khác với việc trông chờ những người hướng dẫn thờ phượng tạo nên sự thờ phượng cho chúng ta khi đến đó. Chúng ta hát những bài hát như một hành động thờ phượng, mà không đem đến điều đó.

Thật buồn khi hát “Lời ngợi khen Ngài luôn trên môi con” vào Chúa nhật nếu tôi không sống với điều đó vào thứ Hai. Vì thế, nếu chúng ta không chuẩn bị vào Chúa nhật để đáp ứng với vô vàn ơn phước từ Chúa đã xảy ra suốt tuần, thì những người hướng dẫn thờ phượng làm sao có thể dẫn đủ các bài hát để giúp chúng ta chuẩn bị tấm lòng?

Richard Foster đã viết: “Thờ phượng là đáp ứng của chúng ta với lời yêu thương từ tấm lòng Cha Thiên thượng. Nó chỉ được khơi lên trong chúng ta khi Chúa Thánh Linh thăm viếng linh hồn chúng ta. Những hình thức hoặc lễ nghi không đem đến sự thờ phượng, bỏ đi các hình thức hoặc lễ nghi cũng không vậy. Chúng ta có thể sử dụng tất cả các phương cách tốt, chúng ta có thể có nghi lễ trang nghiêm nhất, nhưng nếu Thánh Linh Chúa không thăm viếng linh hồn chúng ta thì chúng ta không thể thờ phượng Ngài.”

Norma de Waal Malefyt và Howard Vanderwell đưa ra vài gợi ý để giúp chúng ta chuẩn bị cho sự thờ phượng. Điều này đòi hỏi:

1. Sự chuẩn bị bên trong tấm lòng: Mỗi người thờ phượng mang lấy trách nhiệm cho sự chuẩn bị cá nhân trong tấm lòng của anh/ cô ấy. Nếu Chúa kêu gọi chúng ta thờ phượng Ngài “bằng tâm thần và lẽ thật” (Giăng 4:24), thì chúng ta phải liên tục đặt câu hỏi cho tình trạng tâm linh và sự sẵn sàng của tấm lòng chúng ta.

2. Sự chuẩn bị trước khi đến: Chúng ta có thể học hỏi từ người Do thái là những người cho rằng ngày Sa-bát bắt đầu từ lúc mặt trời lặn vào buổi tối trước đó. Vì thế, các hoạt động tối thứ Bảy và sáng Chúa nhật trước khi chúng ta nhóm lại có một ảnh hưởng hình thành, một cách tích cực hoặc tiêu cực, đến sự sẵn sàng của chúng ta cho sự thờ phượng.

3. Sự chuẩn bị trước buổi lễ: Khoảng thời gian ngắn đó từ lúc có mặt tại nhà thờ đến lúc bắt đầu buổi lễ thờ phượng cũng quan trọng. Cách chúng ta tương tác với người khác nhắc chúng ta nhớ rằng mình là một phần trong thân thể. Cố tình làm yên lặng tâm linh chúng ta trước khi buổi lễ bắt đầu cũng sẽ giúp chúng ta có thể gạt đi những sự sao lãng và một lần nữa hướng sự tập trung chung của chúng ta nơi Chúa.

Và dù sự thờ phượng không bắt đầu khi chúng ta bước vào buổi lễ thờ phượng, nó không nên chấm dứt khi chúng ta rời khỏi. Như vậy, với sự nhận thức đó, tôi sẽ đề nghị một gợi ý thứ tư để thêm vào ba điều trước.

4. Sự tiếp tục sau buổi lễ: Sự thờ phượng cần tiếp tục khi chúng ta rời khỏi buổi lễ. Việc này có thể diễn ra tại gia đình chúng ta, tại trường học và qua công việc của chúng ta. Nó không thể bị thu hẹp trong chỉ một nơi chốn, bối cảnh, văn hóa, phong cách, cách diễn đạt nghệ thuật hoặc phương tiện truyền thông. Vì thế, việc chúng ta thờ phượng chung tốt như thế nào không phải là vấn đề, nó sẽ không trọn vẹn nếu không được tiếp tục sau khi chúng ta lan tỏa ra. Sự thờ phượng sau buổi lễ dẫn dắt chúng ta bước vào một chu kỳ tiếp nối trở lại bước 1.

Sự thờ phượng bắt đầu từ tấm lòng của chúng ta, chứ không phải từ môi miệng.

Annie Phan

Theo churchleaders

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92