Dưỡng Linh

4 bước để được tự do

Oneway.vn – Đức Chúa Trời cho con người quyền tự do. Nhưng “tự do” chính xác là gì? Có giới hạn bởi quốc gia hay điều gì không?


Dưới đây là một số điều quan trọng về tự do theo Kinh Thánh, cũng là cách tìm thấy tự do đích thực.


1- Mất tự do

Tự do là chủ đề xuyên suốt Kinh Thánh, từ Sáng thế Ký đến Khải Huyền. Trong câu chuyện về sự sáng tạo của Chúa, con người đã từ bỏ sự tự do bằng cách bất tuân Đức Chúa Trời. Từ đó, sự tự do hoàn hảo mà Đức Chúa Trời tạo ra trong Vườn Địa Đàng đã mất; hậu quả lâu dài về thể xác lẫn tinh thần xuất hiện.

Kinh Thánh Cựu Ước ghi lại dân Chúa bị nhiều đế chế cai trị, mất đi tự do về thể xác. Họ lại bất tuân Lời Chúa, thờ hình tượng. Hết lần này đến lần khác, Đức Chúa Trời tha thứ và giải cứu dân sự: Ngài đem dân Israel khỏi ách nô lệ Ai Cập và chuẩn bị sự ra đời của Cứu Chúa Jesus – Đấng giải phóng nhân loại khỏi tội lỗi, khỏi sự nô lệ thuộc linh dẫn đến sự chết đời đời.

Ngày nay, nhiều người đang bị nô lệ mà không nhận ra. Họ lệ thuộc, tôn sùng, chạy theo tiền bạc, công danh, dục vọng. Rồi nhận ra khoảng trống không thể lấp đầy, họ loay hoay tìm kiếm phương cách giải thoát mà vô phương.

 

7 Dấu Hiệu Cho Thấy Sự Yếu Đuối Của Lãnh Đạo Hay Mục Sư

 

2- Giải pháp từ Trời

Chúa Jesus là Đấng mà dân Israel chờ đợi từ khi loài người sa ngã. Chúa Jesus đã công bố điều này bằng cách đọc một đoạn Kinh Thánh từ sách Issah/Ê-sai: những điều được viết hàng trăm năm trước khi Chúa Jesus bắt đầu chức vụ trên thế gian, rằng chính Chúa Jesus là giải pháp của Đức Chúa Trời để đem lại tự do cho nhân loại. “Có người trao sách tiên tri Ê-sai cho Ngài, Ngài dở ra, gặp chỗ có chép rằng: Thần của Chúa ngự trên ta; Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo; Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, Kẻ mù được sáng, Kẻ bị hà hiếp được tự do; Và để đồn ra năm lành của Chúa. Đoạn, Ngài xếp sách, trả lại cho kẻ giúp việc, rồi ngồi xuống; mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó Ngài. Ngài bèn phán rằng: Hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó” (Luke/Lu-ca‬ ‭4:17-21).

 

Bốn Bí Quyết Để Có Cuộc Gặp Gỡ Với Chúa

 


3- Tin tốt lành

Thông điệp cốt lõi của niềm tin Cơ đốc là Chúa Jesus Christ giải cứu chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi và ban sự tự do đích thực trong đời này và đời đời. Chúa Jesus nói: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (John/ Giăng 3:16).

Tin Lành – tin tốt nhất từ trước đến nay – là đức tin nơi Chúa Jesus sẽ cứu chúng ta khỏi sự chết mà chúng ta đáng phải chịu vì đã khước từ Đức Chúa Trời. Đức tin đó cũng giải phóng chúng ta khỏi hình phạt trong ngày phán xét vì những điều gian ác mà chúng ta đã nghĩ và làm.

Người theo Đấng Christ vẫn chiến đấu với tội lỗi, nhưng họ không còn nô lệ nó. Thông qua quyền năng Đấng Christ, dân Chúa được tự do khỏi xiềng xích của tham lam, kiêu ngạo, tà dâm, nghiện ngập, lạm dụng, tham lam, ích kỷ,… Chúa Jesus nói về sự tự do mà Ngài ban: “Nếu các ngươi tiếp tục vâng giữ lời Ta, các ngươi là môn đồ thật của Ta. Các ngươi sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải thoát các ngươi được tự do. Ðức Chúa Jesus trả lời họ, ‘Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, ai phạm tội là nô lệ của tội lỗi. Nô lệ không ở mãi trong gia đình, nhưng con cái ở mãi trong gia đình. Vậy nếu Con giải thoát các ngươi để được tự do, các ngươi sẽ thật sự được tự do’” (John/ Giăng 8:31-36).

 

 

4- Tự do lựa chọn
Đức Chúa Trời tạo ra con người, không phải robot. Chúng ta có quyền không nhận sự tự do mà Chúa ban qua Chúa Jesus. Ngài ban mỗi người ý chí tự do để chấp nhận hoặc từ chối sự cứu rỗi. Kinh Thánh cảnh báo rằng địa ngục là nơi có thật, dành cho người cố ý từ chối lẽ thật.

Tương tự, những người chọn tin theo Đấng Christ không bị bắt buộc phải vâng lời Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời khẳng định: cuộc sống tốt nhất là cuộc sống dành trọn để tôn vinh Danh Chúa. Sứ đồ Paul/Phao-lô giải thích: “Tôi được phép làm mọi sự, nhưng không phải mọi sự đều có ích. Tôi được phép làm mọi sự, nhưng tôi sẽ không để sự gì làm chủ tôi” ‭‭‭(I Corinthians/Cô-rinh-tô‬ ‭6:12‬ – BD2011);“Hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau” (Galatians/Ga-la-ti‬ ‭5:13‬). Từ đầu đến cuối, Lời Chúa đều chỉ đến tự do trong Đấng Christ. Đức Chúa Trời không để chúng ta khó khăn trong việc nắm lấy tự do Ngài ban. Chỉ cần thừa nhận tội lỗi và thừa nhận chúng ta là nô lệ tội lỗi. Sau đó, chọn Chúa Jesus và bước theo Ngài hằng ngày. Chỉ có Chúa mới có thể phá vỡ các xiềng xích và dẫn chúng ta đến sự tự do thật, ngay hôm nay và mãi mãi.

Quỳnh Trân dịch

(Nguồn billygraham.org)

Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Hay bạn còn nhiều vấn đề, thắc mắc cần giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, qua tin nhắn Fanpage) hay gửi thư đến email tintuc@oneway.vn.

Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta” (Khải Huyền 3:20).

Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92