Giáo Dục

3 Thử Thách Khi Ở Trong Thân Của Đấng Christ

Oneway.vn – Hội thánh là thân thể của Đấng Christ. Điều này được nói đến nhiều lần trong các thư tín của sứ đồ Phao-lô như 1 Cô-rinh-tô 12:17; Ê-phê-sô 1:22-23, 4:12 và Cô-lô-se 1:18, 24. Đây là một trong những cách nói chỉ về người có đức tin thật trong Chúa, không phải xét đến giáo lý, giáo phái hay việc làm.

Chúng ta thường bỏ qua điều này vì nghĩ đây là một lối nói tượng trưng. Nhưng thật như vậy, Hội thánh chính là thân thể của Đấng Christ.

3 thử thách khi ở trong thân của Đấng Christ

Phao-lô nói về Chúa Giê-xu như một A-đam thứ hai (1 Cô-rinh-tô 15:45-47). A-đam thứ nhất được sinh ra trên đất và bằng xác thịt, nhưng A-đam thứ hai được sinh ra từ thiên đàng và Thánh Linh (Sáng thế ký 2:7; Ma-thi-ơ 1:20). Phao-lô viết: “Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại” (1 Cô-rinh-tô 15:22).

Tất cả loài người đều là dòng dõi của A-đam. Nhưng hễ ai tin nhận Chúa Giê-xu thì được nhận sự sống nơi Ngài. Chúng ta đều là dòng giống mới của Đấng Christ. Đây là ý nghĩa thật sự của sự “sanh lại” – nghĩa là được sinh ra trong Thánh Linh, chúng ta là con của Đấng Christ và là thân thể của Ngài. Ngài là gốc nho, chúng ta là nhánh.

1. Không một Cơ Đốc nhân nào nằm ngoài thân thể của Đấng Christ.

Chúng ta không thể trở thành người mà Chúa muốn khi chúng ta ở ngoài thân thể này. Chúng ta cần có nhau. Chúng ta không thể hiểu được mục đích sống nếu không kết nối và sống với vai trò của mình trong thân của Chúa. Ngoài Chúa, chúng ta không làm gì được: “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.” (Giăng 15:5)

Có thể tôi chỉ là một cái móng chân, nhưng cơ thể cần có móng chân. Tôi chỉ có thể làm đúng chức năng của mình nếu tôi ở trong thân và như thế tôi mới được khỏe mạnh. Nếu một phần thân thể của bạn bị đau, bác sĩ sẽ đi tìm và chữa lành phần bị đau đó. Thân thể lúc nào cũng có hai tay và hai chân. Cắt đi một trong trong số đó sẽ gây ra đau đớn và làm mất đi một chức năng trong thân. Đó là lý do phương án cắt cụt không bao giờ là giải pháp đầu tiên, mà luôn luôn là cuối cùng.

Đời sống của Cơ Đốc nhân được thiết kế để sống chung với cộng đồng những người cùng niềm tin. Nếu bạn nói với mình, như một vài người thường hay nói, rằng tôi không cần Hội thánh, tôi chỉ cần có Chúa Giê-xu mà thôi, thì bạn đã sai. Bạn cần có Hội thánh, và Hội thánh cần bạn (xem thêm 1 Cô-rinh-tô 12:12-27).

2. Chúng ta phải chống cự tội lỗi.

Khi phạm tội và không ăn năn, chúng ta đang tự cắt mình ra khỏi thân của Chúa. Chúng ta giống như ngón tay bị đứt mà nói với tiểu cầu rằng: “Tôi không cần bạn. Tôi có thể tự chữa lành được”.

Không có một bộ phận nào của cơ thể có thể tự chữa lành cho nó được. Chúng ta cần có cả thân thể và cái đầu, đó chính là Đấng Christ.

Nếu như có chuyện đó xảy ra thật thì tất nhiên, ngón tay đứt sẽ không bao giờ ngừng chảy máu và cả cơ thể sẽ rơi vào trạng thái nguy hiểm. Chúng ta cần có sự chữa lành và giảng hòa. Một Hội thánh biết ăn năn tội sẽ bày tỏ một cách rõ ràng về ân điển và sự thương xót của Chúa.

Khi chúng ta phạm tội, danh của Đấng Christ sẽ bị muôn dân cười chê. Danh của Đức Chúa Trời bị dân ngoại phỉ báng khi dân Y-sơ-ra-ên bị lưu đày ra khỏi đất hứa (Ê-xê-chi-ên 36:22-23), đó là hình phạt cho dân Y-sơ-ra-ên khi bội giao ước với Chúa.

Như vậy, chúng ta sẽ làm ô danh Chúa khi chúng ta phạm tội. Cuộc chiến với xác thịt vẫn còn đang diễn ra, nhưng khi ở trong Đấng Christ, chúng ta không thể sống cùng với tội lỗi. Thế gian sẽ nhìn xem chúng ta và nhận biết Chúa là ai.

3. Cơ Đốc nhân phải chịu khổ nạn.

Không sớm thì muộn, dù đến từ bên ngoài hay bên trong hoặc là cả hai, thì nó cũng sẽ xảy ra. Đó không phải là sự sửa phạt – hình phạt đó Chúa đã gánh thay chúng ta trên thập tự giá rồi. Đó không phải là sự dạy dỗ để đưa chúng ta vào kỷ luật, mặc dù Chúa cũng có thể làm điều đó. Khổ nạn ở đây có nghĩa là chúng ta đang dự phần vào công tác cứu chuộc của Chúa, Ngài không chỉ dừng lại ở việc chịu chết và sống lại, Ngài muốn biến đổi thế gian.

Để cứu chuộc và biến đổi họ, Chúa phải ở giữa họ, thậm chí chịu chết vì họ. Để thấy được sự sống lại, Ngài phải chịu đóng đinh. Chúa Giê-xu Christ đang cứu thế giới này. Nếu chúng ta theo Ngài, chúng ta cũng phải đi vào nơi tối tăm mà Ngài đã đi.

Các sứ đồ ngày xưa vui mừng không phải vì họ chịu khổ nạn, họ đang bị cùm, bị đánh đập và nhốt trong tù, nhưng họ vui mừng vì đang dự phần vào công tác cứu chuộc của Chúa, cả cho họ và cho cả thế gian.

Sự bày tỏ của Đấng Christ

Nếu phần nào trong cơ thể bị đau, chúng ta sẽ chú ý đến nó. Nhưng chú ý để mong tìm cách chữa lành chứ không phải để than phiền. Khi chúng ta tìm cách để chữa lành phần thân thể bị đau thì chúng ta cũng đang giúp mình được chữa lành và trở nên khỏe mạnh. Không phần nào trong cơ thể có thể tự chữa lành nó, chúng ta cần đến cả thân thể. Và tất nhiên thân thể cũng cần phải có cái đầu, đó là Đấng Christ. Hãy tìm sự giúp đỡ và mang lấy gánh nặng cho nhau.

“Chúng tôi bị ép đủ cách, nhưng không đến cùng; bị túng thế, nhưng không ngã lòng; bị bắt bớ, nhưng không đến bỏ; bị đánh đập, nhưng không đến chết mất. Chúng tôi thường mang sự chết của Đức Chúa Jêsus trong thân thể mình, hầu cho sự sống của Đức Chúa Jêsus cũng tỏ ra trong thân thể chúng tôi.” (2 Cô-rinh-tô 4:8-10) Chúa có sự giới hạn cho sự chịu khổ của chúng ta.

Nếu chúng ta đồng sống với Đấng Christ, như là một chi thể trong thân Chúa, thì chúng ta cũng phải chịu khổ nạn với Ngài, đồng chết và đồng sống với Chúa. Nếu chúng ta là tay và chân của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ bị đóng đinh. Nếu chúng ta là lưng của Chúa, thì chúng ta cũng sẽ bị roi đòn. Chúng ta sẽ phải mang những vết sẹo trong suốt cuộc đời chúng ta đi theo Chúa, nhưng qua đó sự sống và sự nhân từ của Ngài sẽ được bày tỏ qua chúng ta.

Người dịch Jael

Nguồn: http://www.crosswalk.com/church/pastors-or-leadership/3-challenges-of-belonging-to-the-church.html

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92