Dưỡng Linh

3 lý do ca ngợi Chúa giữa nghịch cảnh

Oneway.vn – Trong thời điểm khó khăn khủng khiếp, khi đang sống ở một thành phố cách xa nhà, tôi nhớ đã phải đấu tranh với câu Kinh Thánh “Vui mừng trong Chúa luôn luôn”

Thời điểm đó tôi bắt đầu đau kinh niên. Tuy có đủ tiền trả các hóa đơn, nhưng tôi ở cách 13 giờ với những người tôi yêu và không có hy vọng gì cho tương lai. Bất cứ lúc nào tôi cố gắng cầu nguyện cũng chỉ có nước mắt tuôn trào.

Có thái độ đầy trọn ngợi khen không có nghĩa chúng ta không bao giờ nên khóc nức nở trong đau khổ, hoặc nên kềm chế lo lắng, nghi ngờ. Cầu nguyện thành thật với Chúa và ca ngợi Ngài trong đau khổ không phải là hành động loại trừ lẫn nhau. Thực tế kép này nằm rải rác khắp Thánh Kinh. Chúng ta cần cả hai điều đó!

Kinh Thánh tràn ngập những lý do để ngợi khen Đức Chúa Trời trong khó khăn, rắc rối. Chúng ta sẽ tập trung vào 1 bài Thánh Ca và 3 “bàn đạp” để ca ngợi Chúa mà David đã đưa ra cho chúng ta trong Psalms/Thi Thiên 40.

1. Đức Chúa Trời lắng nghe chúng ta

“Tôi nhịn nhục trông đợi Đức Jehovah, Ngài nghiêng qua nghe tiếng kêu cầu của tôi (Psalms/Thi thiên 40:1).

Đức Chúa Trời không phải không quan tâm hay xa cách. Ngài là Cha chúng ta; Ngài ở gần và đã đưa chúng ta đến gần với sự chết của Con Ngài tại chỗ của chúng ta. Vì vậy, Ngài nhận biết và tham dự vào khi con cái trò chuyện với Ngài.

* Ôi, lạy Chúa, Ngài đã nghe tiếng con khóc! Ngài đã không quay mặt khỏi
con, nhưng đã nghe con vì con được hưởng ân huệ trong Chúa Jesus!

2. Đức Chúa Trời giải cứu chúng ta khỏi sự chết

“Ngài cũng đem tôi lên khỏi hầm gớm ghê, Khỏi vũng bùn lấm; Ngài đặt chơn tôi trên hòn đá, và làm cho bước tôi vững bền” (Psalms/Thi Thiên 1:2).

Đức Chúa Trời đã giải cứu chúng ta khỏi sự hủy diệt linh hồn – sự sống đời đời trong hỏa ngục – nâng chúng ta lên từ cõi chết đến sự sống trong Đức Chúa Jesus Christ, là hòn đá cứu rỗi của chúng ta.

* Con biết rằng Ngài nghe con vì Ngài giải cứu con khỏi án phạt đời đời! Ngài đã cứu con khỏi sự hủy diệt của linh hồn con, và Ngài đã chọn con để là một phần trong gia đình của Ngài, tuyên bố con như là của riêng Ngài!

3. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta niềm vui, sự bình an

“Ngài để nơi miệng tôi một bài hát mới, tức là sự ngợi khen Đức Chúa Trời chúng tôi. Lắm người sẽ thấy điều đó, bắt sợ và nhờ cậy nơi Đức Jehovah” (Psalms/ Thi Thiên 1:3).

Kết quả của những gì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta trong Chúa Jesus – Chúa chúng ta – là nguyên nhân cho sự tạ ơn, niềm vui và hòa bình. Chúng ta sẽ luôn có một bài hát để ca ngợi nếu chúng ta tin vào Chúa.

* Trước kia con đã nhẫn tâm quay lưng với Ngài, ca ngợi thế giới và tất cả các kho báu của nó, nhưng bây giờ Ngài đã ban cho con một tấm lòng mới và đặt một bài hát mới trong môi miệng con để công bố những lời khen ngợi Ngài!

Diệu Trang dịch

(Nguồn: todayschristianwoman.com/)

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92