Dưỡng Linh

21 câu Kinh Thánh vui tưng bừng!

Oneway.vn – Hạnh phúc rất hay thay đổi, nó cũng đòi hỏi hoàn cảnh này nọ mới làm ta hạnh phúc. Nhưng sự vui mừng thì không đổi, nó không bị các nan đề tác động vào…

Tác giả sách Lamentations/Ca Thương đã mô tả hạnh phúc sẽ biến mất thế nào khi sự hỗn độn, khó khăn xảy đến: “Tôi không còn được an nghỉ nữa. Tôi không còn biết hạnh phúc là gì (Lamentations/Ca Thương 3:17)

Nhưng Đức Thánh Linh sẽ mang lại cho chúng ta niềm vui lớn lao, lâu bền, ngay cả khi chúng ta phải đối mặt với ưu phiền: “Hỡi anh em, chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các Hội Thánh ở xứ Ma-xê-đoan (Macedonia): Đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách, thì lòng quá vui mừng, và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình” (II Corinthians/II Cô-rinh-tô 8:1-2)

Vui mừng là nét đặc trưng của con dân Chúa, được tìm thấy trong sự hiện diện của Ngài. Như Mục sư Colin đã nói: “Niềm vui của Cơ đốc nhân bắt nguồn từ việc nhận ra vị trí của mình trong Đấng Christ: bạn là ai trong Ngài và những điều Ngài đã làm cho bạn”

Dưới đây là 21 câu Kinh Thánh bày tỏ sự vui mừng, khích lệ khi bạn gặp khó khăn:

* Vui mừng dài lâu

Buồn bã và đau khổ sẽ qua, nhưng vui mừng vẫn tiếp tục dù hoàn cảnh có khó khăn. Vui mừng lâu bền là lời hứa sẽ đến, đã có và còn kéo dài.

1. “Vì sự giận Ngài chỉ trong một lúc, còn ơn của Ngài có trọn một đời; Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng” (Psalm/Thi Thiên 30:5)

2. “Vậy, khi đã được xưng công chính bởi đức tin, chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời qua Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Nhờ Ngài, chúng ta bởi đức tin được bước vào trong ân điển nầy, là ân điển mà nhờ đó chúng ta đang đứng vững và vui mừng với hi vọng được hưởng vinh quang của Đức Chúa Trời. Không những thế, chúng ta cũng vui mừng trong gian khổ nữa,vì biết rằng gian khổ sinh ra kiên nhẫn, kiên nhẫn sinh ra nghị lực, nghị lực sinh ra hi vọng, và hi vọng không làm chúng ta hổ thẹn, vì tình thương của Đức Chúa Trời tuôn đổ vào lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh là Đấng đã được ban cho chúng ta”. (Romans/ Rô-ma 5:1-5)

3. “Khác nào như các ngươi hiện ở trong cơn đau đớn, nhưng ta sẽ lại thấy các ngươi, thì lòng các ngươi vui mừng, và chẳng ai cướp lấy sự vui mừng các ngươi được” (John/Giăng 16:22)

* Vui mừng thỏa lòng

Không giống hạnh phúc, vui mừng là sự thỏa lòng thật sự. Rất nhiều lần lời Chúa mô tả niềm vui bằng những tính từ “tràn đầy”, “trọn vẹn”… Vui mừng làm thỏa lòng theo cách mà hạnh phúc không thể.

4. “Chúa khiến lòng tôi vui mừng nhiều hơn chúng nó, dầu khi chúng nó có lúa mì và rượu nho dư dật” (Psalm/Thi Thiên 4:7)

5. “Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn” (John/Giăng 15:11)

6. “Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn”. (Philippians/Phi-líp 2:1-2)

7. “Ngài là Đấng anh em không thấy, mà yêu mến; dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển: nhận được phần thưởng về đức tin anh em, là sự cứu rỗi linh hồn mình” (I Peter/I Phi-e-rơ 1:8-9)

* Vui mừng luôn luôn

Trong suốt Cựu Ước và Tân Ước, vui mừng trọn vẹn chỉ được tìm thấy trong sự hiện diện của Chúa.

8. “Ở trước mặt Ngài có sự vinh hiển, oai nghi; tại nơi Ngài ngự có quyền năng và sự vui vẻ” (I Chronicles/I Sử ký 16:27)

9. “Nhưng phàm ai nương náu mình nơi Chúa sẽ khoái lạc, cất tiếng reo mừng đến mãi mãi. Vì Chúa bảo hộ các người ấy, kẻ nào ái mộ danh Chúa cũng sẽ nức lòng mừng rỡ nơi Chúa” (Psalm/Thi Thiên 5:11)

10. “Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc; tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng” (Psalm/Thi Thiên 16:11)

11. “Vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy” (Romans/Rô-ma 14:17)

* Vui mừng trong Thánh Linh

Không quyền năng hay ý chí nào có thể mang đến niềm vui lâu dài. Nhưng sự vui mừng là công việc siêu nhiên của Đức Thánh Linh vận hành trong chúng ta, tạo nên đặc điểm không thể thiếu của con dân Chúa.

12. “Về phần dân Judas/Giu-đa, thì có sự sáng sủa, vui vẻ, khoái lạc và vinh hiển” (Esther/Ê-xơ-tê 8:16)

13. “Ngày thứ tám, vua cho dân sự về; dân chúc phước cho vua, đi trở về trại mình, lấy làm mừng rỡ vui lòng về mọi sự tốt lành mà Đức Jehovah đã làm cho David, kẻ tôi tớ Ngài, và cho Israel, dân sự của Ngài” (I Kings/I Các Vua 8:66)

14. “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: không có luật pháp nào cấm các sự đó” (Galatians/Ga-la-ti 5:22-23)

* Vui nừng trong sự hy sinh

Chạy theo tham vọng chỉ có thể đem lại niềm vui tạm thời. Nhưng sự vui mừng đặc biệt trong công việc Chúa thì không gì có thể so sánh được.

15. “Bảy mươi môn đồ trở về cách vui vẻ, thưa rằng: Lạy Chúa, vì danh Chúa các quỷ cũng phục chúng tôi” (Luke/Lu-ca 10:17)

16. “Đoạn, về đến nhà, kêu bạn hữu và kẻ lân cận, mà rằng: Hãy chung vui với ta, vì ta đã tìm được con chiên bị mất. Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là chín mươi chín kẻ công bình không cần phải ăn năn” (Luke/Lu-ca 15:6-7)

17. “Vậy, sau khi các người ấy được Hội Thánh đưa đường rồi, thì trải qua xứ Phoenicia/Phê-ni-xi và xứ Samaria/Sa-ma-ri, thuật lại sự người ngoại trở về đạo, và như vậy làm cho anh em thay thảy được vui mừng lắm” (Acts/Công Vụ 15:3)

* Vui mừng trong sự vâng phục

Chúng ta được kêu gọi để sống hân hoan và vui mừng. Vui mừng là hành động cụ thể của sự vâng phục Chúa.

18. “Hỡi người công bình, hãy vui vẻ và hớn hở nơi Đức Jehovah! Ớ các người có lòng ngay thẳng, hãy reo mừng!” (Psalm/Thi Thiên 32:11)

19. “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi” (Philippians/Phi-líp 4:4)

20. “Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện” (Romans/Rô-ma 12:12)

21. “Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc” (Romans/Rô-ma 12:15)

Thật vậy, có những thời điểm dù vui hay buồn, thuận hay nghịch cảnh, chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui trong sự hiện diện của Chúa. Hãy tập chú vào Chúa Jesus – Ngài là ai, những gì Ngài đã làm để cứu chúng ta, và lời hứa sẽ gìn giữ chúng ta – những điều đó mang lại sự vui mừng mà hạnh phúc tạm thời không sao so sánh nổi.

 

Tác giả Nivine Richie; Jael dịch

(Nguồn: crosswalk.com)

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92