Quốc Tế
Hai người khuyết tật nổi tiếng nói về người khuyết tật

Nick Vujicic đã chia sẻ về cuộc đấu tranh cá nhân họ và lý do họ tin rằng cuộc sống thật thiêng liêng kể từ khi con người được thụ thai cho đến khi qua đời.