Quốc Tế
Nhiều sinh viên Cơ đốc rời bỏ Hội Thánh

"Ở nhiều nơi, đây là khu vực Mục vụ bị lãng quên và có nguồn lực hạn chế" - ông nói. “Chúng ta thường tập trung vào trẻ em và học sinh, sau đó đến khi ai đó bước vào giai đoạn lập gia đình, chúng ta lại không chăm sóc họ nữa. Điều này cần thay đổi” - Giám đốc Điều hành của LifeWay Research.