Dưỡng Linh
Chuyên đề: Giới trẻ Cơ đốc đang quay cuồng với điều gì?| Bài 3: Lướt facebook dễ hơn tìm kiếm Chúa?

Dần dà, những người trẻ Cơ đốc thế kỷ 21 sẽ trở nên phản kháng yếu ớt, thậm chí không có sức đề kháng vì ngày càng thiếu Lời Chúa trầm trọng, mãi vẫn là “con đỏ thuộc linh”.