Dưỡng Linh
Chuyên đề: Giới trẻ Cơ đốc đang quay cuồng với điều gì?| Bài 2: Nô lệ cho điện thoại & thiếu lời Chúa

Dành một ngày để lướt Facebook, xem phim, game giải trí,...bạn sẵn sàng, nhưng chỉ 1 giờ đồng hồ để cầu nguyện với Chúa, bạn không thể?! Đừng đóng và khóa chặt cánh cửa giữa bạn với Ngài, khi người Cha vẫn đang đứng đó chờ đợi bạn!