Dưỡng Linh
Chuyên đề: Giới trẻ Cơ đốc đang quay cuồng với điều gì?| Bài 1: Không dành thời gian cho Chúa

2 từ “bận rộn”, “không có thời gian”, “học để bằng bạn bằng bè”, “học để không làm thất vọng  ba mẹ”, “học để mọi người khen ngợi”... chiếm gần như hết thời gian của các bạn trẻ Cơ đốc ngày nay. Vậy thì, còn thời gian đâu mà dành cho Chúa?!