Quốc Tế
Mục đích toàn hảo của Chúa

Watson - Một ngôi sao bóng bầu dục khẳng định: “Phúc Âm phải luôn là trọng tâm đời sống chúng ta, bởi lẽ đó là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin”. Bên cạnh đó, anh ấy còn viết một quyển sách nhằm giúp những người mới làm cha trở nên ‘người cha đẹp lòng Chúa’.