Dưỡng Linh Tình yêu - Hôn nhân
Hôn nhân là điều thiêng liêng

Cơ đốc nhân phải chắc chắn rằng tất cả tình dục ngoài hôn nhân là sai trái. Điều này có nghĩa sự gian dâm, ngoại tình hay đồng tính đều là sai trái. Đức Chúa Jesus phán với người đàn bà phạm tội ngoại tình rằng, “hãy đi, đừng phạm tội nữa” (John/Giăng 8:11).

Dưỡng Linh
Cờ bạc là sai trái

Niềm tin cốt lõi của Cơ đốc giáo luôn coi cờ bạc đi ngược lại với sự giảng dạy của Kinh Thánh. Nhiều người vẫn không ngừng cờ bạc và luôn đưa ra những lý do biện minh chính đáng. Nhiều người đã bị lừa dối, bị thuyết phục về tính hợp pháp của chương trình xổ số toàn quốc.