Dưỡng Linh Quốc Tế
Sốc với tỉ lệ Cơ đốc nhân không tổ chức Halloween

Cơ đốc nhân có được tổ chức Halloween không? Đó là câu hỏi thường xuyên được đặt ra mỗi năm vào dịp lễ hội diễn ra, và theo vài báo cáo gần đây của CBN thì một số lượng đông đảo các tín đồ không tham gia lễ hội này.

Mỗi tuần một nhân vật Việt Nam
“Tôi từng bị HIV giai đoạn cuối…”

Một người với 16 năm nghiện ngập, vào tù ra khám, nhiễm HIV giai đoạn cuối đang chờ chết thì được Đức Chúa Trời cứu giúp, chữa lành, hồi phục, trở thành người giúp đỡ rất nhiều người khác cùng cảnh ngộ với mình.