Dưỡng Linh
4 câu Kinh Thánh thường bị bỏ qua văn cảnh

Nhiều Cơ đốc nhân sử dụng câu Kinh Thánh này để tô vẽ lên một Đức Chúa Trời trông giống như một ông thần đèn sẽ đáp ứng mọi nhu cầu, ước muốn của chúng ta kể cả đó là những điều mà Ngài biết là không tốt.