Dưỡng Linh Đạo Trời
Tại sao “người tốt” lại xuống Địa ngục?

Một người chưa bao giờ nghe Phúc âm có được lên Thiên đàng? Tại sao những "người tốt" vẫn phải xuống Địa ngục? Trong Ngày Phán xét bạn sẽ đối mặt với tội lỗi của mình ra sao nếu ngay bây giờ bạn không chịu ăn năn và từ bỏ?

Mỗi tuần một nhân vật Truyền Giảng Việt Nam
­‘Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít’
Oneway.vn – Tôi gặp cô Hòa lúc cô đang lúi húi ghi chép vào cuốn sổ dày danh sách thân hữu và những người đã…