Dưỡng Linh
4 lý do theo đuổi sự khiêm nhường

Một người khiêm nhường biết mình đã sa ngã trong quá khứ theo nhiều cách và có khả năng phạm tội nữa. Một người khiêm nhường biết rằng nếu Đức Chúa Trời không giải cứu mình khỏi sự cám dỗ và sự dữ, họ sẽ bất lực. Một người khiêm nhường không nghĩ mình đủ mạnh để đùa giỡn với tội lỗi, vì vậy họ tránh xa sự cám dỗ. Một người khiêm nhường biết rằng Đức Chúa Trời đang hành động và biến đổi họ.