Dưỡng Linh

20 Câu Kinh Thánh Về Sự Sợ Hãi Và Lo Lắng Nhắc Bạn Nhớ Rằng Chúa Đang Tể Trị

Oneway.vn – Khi bạn sợ hãi và lo lắng, hãy tìm đến với Lời sống và chân thật. Bạn hãy tiếp tục suy ngẫm và cầu nguyện cho đến khi điều đó trở nên quen thuộc trong đời sống của bạn. Lời Chúa sẽ cất đi những lo lắng và sợ hãi trong tâm trí bạn. Không có bất kỳ phép màu nào từ những câu Kinh thánh để khiến cho bạn an lòng và bình an đâu, nhưng thật ra đó là năng quyền, vì là Lời của Đức Chúa Trời.

1. Ê-sai 41:10

Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi.

2. Thi thiên 56:3

Trong ngày sợ hãi,

Tôi sẽ để lòng nhờ cậy nơi Chúa.

3. Phi-líp 4:6-7

Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.  Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.

4. Giăng 14:27

Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.

5. II Ti-mô-thê 1:7

Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát,bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè giữ.

6. I Giăng 4:18

Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cất bỏ sự sợ hãi; vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương.

7. Thi thiên 94:19

Khi tư tưởng bộn bề trong lòng tôi,

Thì sự an ủi Ngài làm vui vẻ linh hồn tôi.

8. Ê-sai 43:1

Bây giờ, hỡi Gia-cốp! Đức Giê-hô-va là Đấng đã dựng nên ngươi, hỡi Y-sơ-ra-ên! Ngài là Đấng đã tạo thành ngươi, phán như vầy: Đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi. Ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi; ngươi thuộc về ta.

9. Thi thiên 23:4

Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết,

Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi:

Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi.

10. Giô-suê 1:9

Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi.

11. Ma-thi-ơ 6:34

Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai.Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.

12. I Phi-e-rơ 5:6-7

Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên; lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.

13. Thi thiên 27:1

Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi:

Tôi sẽ sợ ai?

Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi:

Tôi sẽ hãi hùng ai?

14. Mác 6:50

Vì ai nấy đều thấy Ngài và sợ hoảng. Nhưng Ngài liền nói chuyện với môn đồ và phán rằng: Hãy yên lòng, ta đây, đừng sợ chi.

15. Thi thiên 118:6-7

Đức Giê-hô-va bênh vực tôi, tôi chẳng sợ;

Loài người sẽ làm chi tôi?

16. Thi thiên 34:4

Tôi đã tìm cầu Đức Giê-hô-va, Ngài đáp lại tôi,

Giải cứu tôi khỏi các điều sợ hãi.

17. Sô-phô-ni 3:17

Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ở giữa ngươi; Ngài là Đấng quyền năng sẽ giải cứu ngươi: Ngài sẽ vui mừng cả thể vì cớ ngươi; vì lòng yêu thương mình, Ngài sẽ nín lặng; và vì cớ ngươi Ngài sẽ ca hát mừng rỡ.

18. Mác 5:36

Nhưng Đức Chúa Jêsus chẳng màng đến lời ấy, phán cùng cai nhà hội rằng: Đừng sợ, chỉ tin mà thôi.

19. I Phi-e-rơ 3:14

Nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước. Chớ sợ điều họ sợ và đừng rối trí.

20. Khải huyền 1:17

Vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết; nhưng người đặt tay hữu lên trên tôi, mà rằng: Đừng sợ chi, ta là Đấng trước hết, và là Đấng sau cùng.

Chúa ban cho chúng ta năng lực để sống một cuộc đời can đảm và bình an. Khi mọi thứ xung quanh đẩy chúng ta vào sự sợ hãi và lo lắng, Lời của Chúa trong lòng sẽ nhắc nhở và an ủi chúng ta.

Có phải những lo toan bộn bề đang ở trong tấm lòng bạn? Hãy thay thế chúng bằng Lời Chúa. Bạn hãy ngủ an giấc đêm nay vì biết rằng, Chúa đang tể trị.

Jael

Link: http://www.crosswalk.com/slideshows/20-verses-about-fear-and-anxiety-to-remind-us-god-is-in-control.html

 

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92