Dưỡng Linh

15 lời cầu nguyện đầy năng quyền

Oneway.vn – Tôi yêu sự mạnh mẽ, còn bạn? Nếu bạn đã sẵn sàng, hãy cùng tôi dâng lên Chúa 15 lời cầu nguyện dưới đây để trở thành những người nam, người nữ hùng mạnh của Đức Chúa Trời!

Tôi thích từ “hùng mạnh” trong “người phụ nữ hùng mạnh của Đức Chúa Trời” “người nam hùng mạnh của Đức Chúa Trời”. Tôi thích khi nghe Moises/Môi-se “hùng mạnh trong lời nói và việc làm” (Acts/Công vụ‬ ‭7:22) và Apollos/A-po-lo thì “hùng mạnh về Thánh Kinh” (Acts/Công vụ 18:2).

Tôi thích khi Paul/Phao-lô nói “Hãy dốc trí trượng phu và mạnh mẽ” (I Corinthians/I Cô-rinh-tô 16:13), hay “Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài” (Ephesians/Ê-phê-sô‬ ‭6:10‬), hay “Hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Jesus Christ mà làm cho mình mạnh mẽ” ‭‭(II Timothy/II Ti-mô-thê‬ ‭2:1‬).Image result for pray


Nhưng đừng nhầm lẫn, việc theo đuổi này không phải con đường dẫn đến sức mạnh và niềm kiêu hãnh của loài người. Đó là con đường của một cuộc chiến không ngừng nghỉ với chính bản thân bạn. Quyền năng lớn nhất trong thế giới loài người chính là không phạm tội; năng quyền của sự thánh khiết và tình yêu.

Dưới đây là 15 lời cầu nguyện đầy năng quyền và đẹp lòng Chúa, chúng ta cùng “chiến đấu” nhé!Lạy Chúa, xin khiến con mạnh mẽ trong sự khôn ngoan, để con có thể hiểu biết và chiêm ngưỡng bề dày, bề cao và bề sâu của sức mạnh Chúa – như một đứa trẻ (Matthew/Ma-thi-ơ 18:4)

1. Lạy Chúa, xin khiến con mạnh mẽ trong mọi cuộc chiến, để con có thể đánh bại được từng sự thúc giục làm mất đi sự bình an trong tâm hồn con (Hebrews/Hê-bơ-rơ 12:14; Romans/Rô-ma 14:19; Matthew/Ma-thi-ơ 5:9).

2. Lạy Chúa, xin khiến con mạnh mẽ trong sự cứng rắn, để chống lại mọi sự cay đắng, để sự nhân từ trong tấm lòng con sẽ không bị phá hủy bởi những vết thương (Hosea/Ô-sê 11:8; Ephesians/Ê-phê-sô 4:32; I Peter/Phi-e-rơ 3:8).

3. Lạy Chúa, xin khiến con mạnh mẽ trong sự ngay thẳng, không lay chuyển với những quyết định tôn cao Chúa, để trở nên mọi cách cho mọi người, hầu cứu được một vài người (I Corinthians/I Cô-rinh-tô 9:22).

4. Lạy Chúa, xin khiến thân và cành con cứng cáp, mạnh mẽ, để có thể chống chọi được với gió và hạn hán, để con sẽ không bao bao giờ ngừng sinh bông trái ngọt ngào cho Chúa (Galatians/Ga-la-ti 5:23; James/Gia-cơ 3:17; I Peter/I Phi-e-rơ 3:4).

5. Lạy Chúa, xin khiến con khôn ngoan, mạnh mẽ, để con có thể nhìn thấy mọi cơ hội cho tình yêu thương (Matthew/Ma-thi-ơ 10:16).

6. Lạy Chúa, xin khiến con cứng cáp, không lay chuyển, để con có thể cảm nhận và bày tỏ được quyền năng về lòng thương xót của Ngài mà chính con không xứng đáng được nhận (Luke/Lu-ca 10:33; 15:20; Hebrews/Hê-bơ-rơ 10:34; I Peter/I Phi-e-rơ 3:8).

7. Lạy Chúa, xin khiến con mạnh mẽ, không khuất phục những sự dụ dỗ, ích kỷ, để rồi sự nhân từ sẽ mãi tuôn chảy từ tấm lòng con (II Corinthians/II Cô-rinh-tô 6:6; Galatians/Ga-la-ti 5:22; Ephesians/Ê-phê-sô 4:32; Colossians/Cô-lô-se 3:12).

8. Lạy Chúa, xin khiến con mạnh mẽ, không đáp lại những cạm bẫy ngọt ngào của sự tự thương hại chính mình, để con có được nguồn lực đầy tràn, lấy điều thiện trả điều ác (Romans/Rô-ma 12:17; I Thessalonians/I Tê-sa-lô-ni-ca 5:15; I Peter/Phi-e-rơ 3:9).

9. Lạy Chúa, xin khiến con mạnh mẽ, để can đảm cắt bỏ tay mình khỏi mọi sự tham lam, chỉ có thể thỏa lòng với những điều con có (Philippians/Phi-líp 4:11; I Timothy/I Ti-mô-thê 6:8; Hebrews/Hê-bơ-rơ 13:5).

10. Lạy Chúa, xin khiến con mạnh mẽ với những suy nghĩ hạnh phúc về gia đình, con cái… để cất đi những sự lo sợ về trách nhiệm trong con, để con có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời (Matthew/Ma-thi-ơ 5:8; 29)

11. Lạy Chúa, xin khiến con mạnh mẽ chống lại những quyền tự bào chữa để con không bao giờ đánh mất sự khiêm nhường, ăn năn, thống hối cho tội lỗi mình (James/Gia-cơ 4:9; 5:16).

12. Lạy Chúa, xin khiến con mạnh mẽ chống lại sự tham giàu một cách điên cuồng, để con không bao giờ ngừng tận hưởng dòng nước yên tịnh trong sự cầu nguyện và sự hiện diện êm dịu của Ngài (Psalm/Thi-thiên 23:2; Isaiah/Ê-sai 46:10; Luke/Lu-ca 10:42).

13. Lạy Chúa, xin khiến con chống lại những làn sóng dữ dội của sự tự tin, để con không bao giờ hổ thẹn khi tin cậy vào cánh tay Ngài, như một đứa trẻ với cha mình trong từng cơn sóng vỗ (Psalm/Thi-thiên 37:3,5; Proverbs/Châm ngôn 3:5; Galatians/Ga-la-ti 2:20).

14. Lạy Chúa, xin khiến con mạnh mẽ nhìn biết và chiêm ngưỡng những lời hứa trong ân điển tối cao, để trong mọi nỗi thống khổ, con sẽ không bao giờ ngừng ca ngợi Ngài (Matthew/Ma-thi-ơ 5:11-12; Acts/Công vụ 16:25; II Corinthians/II Cô-rinh-tô 6:10; I Peter/I Phi-e-rơ 4:13).

 

Quỳnh Trân dịch

(Nguồn: desiringgod.org)

 

Bạn đã tin nhận Chúa Jesus chưa? Bạn muốn tìm hiểu về Chúa? Vui lòng bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, inbox Fanpage) hay liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email tintuc@oneway.vn.

 

 

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92