Dưỡng Linh

15 Câu Gốc Đáng Nhớ Dành Cho Cơ Đốc Nhân

Oneway.vn: Ghi nhớ lời Chúa là một việc làm hết sức quan trọng với mỗi Cơ đốc nhân – nhưng nên bắt đầu từ đâu? Với quá nhiều câu Kinh Thánh để lựa chọn, việc ghi nhớ đôi lúc gây khó khăn cho chúng ta, và thường thì ta chẳng biết đâu là điểm bắt đầu.

oneway.vn_book-1210030_19201

 

Tại sao chúng ta nên ghi nhớ những câu Kinh Thánh?

Nhiều người trong chúng ta ắt hẳn đã từng thắc mắc những câu đại loại như:

 1. Mục đích của việc ghi nhớ là gì?
 2. Tại sao tôi nên dành thời gian và công sức để học thuộc câu gốc? Chẳng phải tôi nên dành thời gian đó để ngâm cứu Kinh Thánh kĩ hơn, hoặc là cầu nguyện sao?
 3. Tôi có thể mở Kinh Thánh ra và đọc lời Chúa mà, vậy tôi nên nhớ làm gì?
 4. Nếu tôi có trí nhớ kém thì tôi có nên cân nhắc về việc này không?

Tôi đã từng hoài nghi về tất cả những vấn đề kể trên và đã bị cáo trách nặng nề bởi lời hằng sống của Chúa. Dưới đây là 3 lý do quan trọng nhất để chúng ta ghi nhớ lời Chúa:

Để cáo trách tội lỗi của chúng ta:

“Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa.” (Thi thiên:119:11)

“Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta.” (I Giăng:1:10)

Để dạy chúng ta biết kính sợ Chúa:

“Vả, nầy là điều răn, luật lệ và mạng lịnh mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán dặn ta dạy lại cho, để các ngươi làm theo nó trong xứ mà các ngươi đã nhận lấy; hầu cho ngươi kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, trọn đời, ngươi và con cháu ngươi vâng giữ các luật lệ và điều răn của Ngài mà ta truyền cho ngươi, để ngươi được sống lâu ngày.” (Phục truyền luật lệ ký:6:1-2)

Để đứng vững trước kẻ thù địch:

“Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ… Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.” (Ê-phê-sô:6:10-11; 17-18)

3 bí quyết để ghi nhớ:

Cho dù bạn đã ghi nhớ lời Chúa suốt cuộc đời mình hay chỉ vừa mới bắt đầu, hãy cân nhắc một trong những bí quyết sau đây:

 1. Đọc và lặp lại:

Chọn 1 phân đoạn Kinh Thánh nhất định, và đọc nó 10 lần mỗi ngày cho đến khi bạn nhớ được tất cả. Khi bạn đọc đi đọc lại nhiều lần, bạn thường sẽ có xu hướng nhớ lâu hơn. Bạn càng thường xuyên đọc Kinh Thánh, thì nó sẽ càng hằn sâu trong tâm trí của bạn.

 1. Khiến bạn có trách nhiệm hơn:

Đừng học thuộc hay ghi nhớ một mình. Hãy kêu gọi bạn bè tham gia cùng. Sau đó, đọc lớn tiếng câu kinh thánh cần nhớ. Bạn thậm chí còn có thể “kiểm tra” người bạn của mình dựa vào trí nhớ của bản thân, thay vì lập tức nhìn vào kinh thánh. Vài năm trước, nhóm của tôi đã cùng ghi nhớ Thiên thiên 145 cùng nhau, nó giúp chúng ta có động lực hơn và có thể thấy được những kết quả tốt lành.

 1. Cầu nguyện:

Thông thường, khó khăn lớn nhất của tôi trong việc ghi nhớ là thiếu đi tấm lòng khát khao và sự lười biếng. Tôi đã không bắt lấy cơ hội để giấu lời Chúa trong lòng tôi, và giữ các điều răn cùng lời hứa của Ngài. Sẽ nhanh hơn và dễ dàng hơn biết bao nhiêu khi ta không phải tốn thêm thời gian và công sức trong việc đọc Kinh Thánh. Còn bạn thì sao? Chúng ta nên cầu nguyện cho tấm lòng của mình: để có sự ham thích học hỏi lời của Chúa, và khả năng để có thể làm chủ bản thân. Lạy Chúa, xin hãy giúp chúng con quý trọng những thứ Ngài quý trọng, và yêu những thứ Ngài yêu.

15 câu gốc đáng nhớ cho Cơ đốc nhân:

Dưới đây là danh sách gợi ý cho 15 câu kinh thánh cần ghi nhớ. Chọn một đoạn nhất định, sau đó hãy đọc lại trước khi đến đoạn kế tiếp.

 1. 2 Cô rinh tô 5:21 – Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.
 2. Ê-sai 53:5 – Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh.
 3. 1 Giăng 1:9 – Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.
 4. Công vụ các sứ đồ 4:12 – Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác, vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.
 5. 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18 – Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ đối với anh em là như vậy.
 6. Phục truyền luật lệ ký 8:3 – Vậy, Ngài có hạ ngươi xuống, làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn ma-na mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra.
 7. Thi thiên 73:25-26 – Ở trên trời tôi có ai trừ ra Chúa? Còn dưới đất tôi chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa. Thịt và lòng tôi bị tiêu hao; Nhưng Đức Chúa Trời là sức lực của lòng tôi, và là phần tôi đến đời đời.
 8. Mác 8:35-36 – Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta và đạo Tin lành mà mất sự sống, thì sẽ cứu. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì?
 9. Rô-ma 8:31-32 – Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?
 10. I Phi-e-rơ 1:13 – Vậy, anh em hãy bền chí như thể thắt lưng, hãy tiết độ, lấy sự trông cậy trọn vẹn đợi chờ ơn sẽ ban cho mình trong khi Đức Chúa Jesus Christ hiện ra.
 11. Ê-xê-chi-ên 36:26 – Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt.
 12. I Tê-sa-lô-ni-ca 5:9-10 – Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là Đấng đã chết vì chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ, đều được đồng sống với Ngài.
 13. Hê-bơ-rơ 4:15-16 – Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.
 14. Giăng 1:1-2 – Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời.
 15. Thi thiên 27:4 – Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm kiếm điều ấy! Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va, Để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va, Và cầu hỏi trong đền của Ngài.

Dịch: Jéssie Nguyen

Nguồn: Unlocking The Bible.

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92