Quốc Tế

10 Tính Cách Của Một Người Lãnh Đạo Tốt

Oneway.vn: Dưới đây là 10 đặc điểm của một người lãnh đạo tốt:

  1. Nhận ra giá trị của người khác và luôn luôn đầu tư vào người khác

Những người lãnh đạo tốt nhìn nhận vai trò lớn nhất của họ là phát triển những người lãnh đạo khác. Sự phát triển lãnh đạo diễn ra ngay trong tổ chức khi những người lãnh đạo tốt bắt đầu chia sẻ kinh nghiệm của họ, cả tốt và xấu, với những người khác

  1. Chia sẻ thông tin với mọi người trong tổ chức

Một số người lãnh đạo có xu hướng giữ thông tin bởi vì thông tin là sức mạnh, nhưng một người lãnh đạo tốt biết rằng một đội càng có nhiều thông tin thì sẽ càng làm việc tốt hơn, điều này trực tiếp mang lại lợi ích cho người lãnh đạo.

10 Tính Cách Của Một Người Lãnh Đạo Tốt

  1. Có nhân cách trên trung bình

Không ai là hoàn hảo, nhưng để được coi là một người lãnh đạo tốt, họ phải có một nhân cách không bị nghi ngờ trong tổ chức. Lãnh đạo luôn thu hút sự chỉ trích từ mọi người, vì thế người lãnh đạo có lẽ không thể khiến mọi người tin vào họ nhưng những người mà biết rõ họ nhất nên tin tưởng vào nhân cách của họ.

  1. Sử dụng sự ảnh hưởng của mình vì lợi ích của người khác

Những người lãnh đạo tốt quan tâm đến việc tạo ra sự khác biệt tích cực trong đời sống của mọi người khi họ tạo nên tỉ suất lợi nhuận lành mạnh. Điều này không có nghĩa là bảng cân đối và báo cáo thu nhập không quan trọng. Thực tế, chúng rất thiết yếu trong sự thành công của một tổ chức (ngay cả phi lợi nhuận) nhưng một người lãnh đạo tốt không tách mong muốn giúp đỡ người khác với mong muốn thành công về mặt tài chính. Những người lãnh đạo tốt sẽ tìm cách tận dụng sức mạnh tài chính để tăng cường phúc lợi cho người khác.

  1. Có kĩ năng và thẩm quyền

Người lãnh đạo tốt hay không có thể phụ thuộc vào sự chuyên nghiệp của họ. Liệu một người lãnh đạo tốt có phải luôn hoàn thành nhiệm vụ hay không? Nếu họ không biết cách để làm điều gì đó, họ sẽ tìm một ai khác có thể làm, nhưng họ sẽ chắc chắn rằng công việc được hoàn thành theo cách tốt nhất.

10 Tính Cách Của Một Người Lãnh Đạo Tốt

  1. Không sợ người khác thành công (thậm chí thành công hơn họ)

Người lãnh đạo tốt nhận ra một số người theo họ sẽ có khả năng phát triển lớn. Tuy nhiên, người lãnh đạo tốt sẽ không bị đe dọa bởi sự thành công của người khác. Họ sẵn sàng vui mừng với những người thành công xung quanh họ.

  1. Phục vụ người khác mà không mong đợi đáp trả.

Người lãnh đạo tốt có tấm lòng phục vụ. Họ thực sự yêu và đánh giá cao con người và muốn giúp đỡ người khác vì lợi ích của người được giúp đỡ, không nhất thiết nhận lại lợi ích gì cho mình.

10 Tính Cách Của Một Người Lãnh Đạo Tốt

  1. Liên tục học hỏi.

Người lãnh đạo tốt luôn luôn học hỏi và thực hành những bài học vì sự tiến bộ của tổ chức. Họ có thể học hỏi thông qua đọc sách, hội nghị, bài học trên web hoặc qua những người lãnh đạo khác, đồng thời thông qua những người báo cáo cho họ.

  1. Cởi mở, có thể tiếp cận và có trách nhiệm với mọi người.

Người lãnh đạo tốt không tách biệt mình với những người không liên qua đến trách nhiệm hay quyền hạn mà họ đảm đương.

10 Tính Cách Của Một Người Lãnh Đạo Tốt

  1. Có tầm nhìn chiến lược: Nghĩ về tổ chức trong tương lai

Người lãnh đạo tốt luôn nghĩ vượt xa ngày hôm nay. “Điều gì tiếp theo?” là câu hỏi phổ biến của những người lãnh đạo giỏi, biết rằng ai đó phải liên tục khuyến khích thay đổi, phát triển và tư duy chiến lược để duy trì một tổ chức khỏe mạnh.

Dịch: Ansther Van.

Nguồn: Church Leaders.

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92