Quốc Tế

10 Điểm Khác Nhau Giữa Hội Thánh Và Doanh Nghiệp

Oneway.vn: Nhiều Mục sư đang nghiên cứu những cuốn sách về lãnh đạo và marketing được viết bởi những người lãnh đạo doanh nghiệp hay diễn giả về tập quán doanh nghiệp Mỹ. Có thể, họ mong chờ học hỏi điều gì đó từ kinh nghiệm của những chuyên gia. Tuy nhiên, đây là hai hình thức cộng đồng có nhiều điểm khác biệt, cần chú ý đến những quan điểm Kinh Thánh để Hội Thánh có thể hòa nhập, thay vì hòa tan.

10 Điểm Khác Nhau Giữa Hội Thánh Và Doanh Nghiệp
Hội Thánh cần giữ vững nền tảng Kinh Thánh để không bị thế tục hóa (minh họa)

10 điểm sau đây cho thấy sự khác biệt của hai mô hình:

  1. Mô hình doanh nghiệp nhìn vào những yếu tố như đối thủ cạnh tranh, mô hình Hội Thánh nên là một mạng lưới và đối tác với các Hội Thánh trong cộng đồng.
  2. Mô hình doanh nghiệp thuê những người lao động tốt nhất ở bên ngoài, Hội Thánh nên chủ yếu tăng trưởng nhờ những nguồn lực có sẵn.
  3. Mô hình doanh nghiệp cố gắng làm ăn ở những vị trí tốt nhất có thể để cạnh tranh tốt hay độc quyền trên thị trường nhưng mô hình Hội Thánh cần nâng cao vị thế của những Hội Thánh khác để cộng đồng hay thành phố có thể kinh nghiệm sự cứu rỗi thật sự của Đấng Christ.
  4. Mô hình doanh nghiệp thường tập trung vào marketing nhưng mô hình Hội Thánh nên tập trung vào chất và nội dung.
  5. Mô hình doanh nghiệp chú trọng con số nhưng mô hình Hội Thánh hãy chú trọng môn đệ hóa.
  6. Mô hình doanh nghiệp tập trung vươn ra bên ngoài, mô hình Hội Thánh tập trung cho cả bên ngoài và bên trong.
  7. Mô hình doanh nghiệp kinh doanh trên cơ sở nguồn vốn và mục tiêu lợi nhuận. Mô hình Hội Thánh căn cứ đường lối trên khải tượng và sứ mạng mà Chúa ban cho Hội Thánh đó.
  8. Mô hình doanh nghiệp nhấn mạnh việc lên kế hoạch dài hạn hay ngắn hạn để tới thành công, Hội Thánh nhấn mạnh việc cầu nguyện lâu dài trước khi lên kế hoạch.
  9. Mô hình doanh nghiệp nhấn mạnh những thành công cụ thể có thể đạt được, những lợi ích tài chính có thể đo lường được, mô hình Hội Thánh nhấn mạnh những mục tiêu khó hoặc không thể đo lường được cho đến khi ngày Phán xét của Đấng Chist tới.
  10. Mục tiêu của mô hình doanh nghiệp là sự tích lũy của cải mà nó đạt được trong khi mục tiêu của mô hình Hội Thánh là cai quản đúng cách gia tài Thiên Chúa ban cho để xác nhận giao ước của Ngài và kinh nghiệm ơn phước Ngài ban.

Dịch: Ansther Van.

Nguồn: Charisma News.

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92