Quốc Tế

10 Câu Kinh Thánh Khiến Cơ Đốc Nhân Nhảy Cẫng Vì Sung Sướng

Cuộc sống lắm lúc thật gian truân và hỗn độn. Đôi lúc bạn có thể cảm thấy tổn thương, chán nản hay ngã lòng. Những nan đề dường như cứ tiếp nối nan đề… Liệu có điều gì có thể giúp chúng ta giải tỏa khỏi tất cả những buồn đau, thảm kịch và vấp ngã đó?

 

Đức Chúa Trời yêu bạn và Lời Ngài luôn đầy dẫy năng quyền sẽ khiến cho những ngày tháng của bạn tươi vui và rạng rỡ trở lại. Dưới đây là 10 câu Kinh Thánh bạn sẽ muốn đọc, ghi nhớ và suy gẫm trong những lúc cảm thấy thiếu đi sự vui mừng và hạnh phúc:

Chúa luôn chiến thắng và Ngài đi cùng chúng ta

“Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi: Tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi: Tôi sẽ hãi hùng ai?” – Thi thiên 27:1

Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” – Giăng 16:33

 Bai15Hinh

Chúa nhân từ và thành tín

“Hỡi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ Ngài ở trên các từng trời; Sự thành tín Ngài đến tận các mây. Sự công bình Chúa giống như núi Đức Chúa Trời; Sự đoán xét Chúa khác nào vực rất sâu.” – Thi thiên 36:5-6

Chúa yêu thương chúng ta

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ở giữa ngươi; Ngài là Đấng quyền năng sẽ giải cứu ngươi: Ngài sẽ vui mừng cả thể vì cớ ngươi; vì lòng yêu thương mình, Ngài sẽ nín lặng; và vì cớ ngươi Ngài sẽ ca hát mừng rỡ.” – Sô-phô-ni 3:17
god-loves-you

Chúa luôn có kế hoạch cho cuộc đời chúng ta

“Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.” – Rô-ma 8:28

Chúa là nguồn sức lực của chúng ta

“Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, Ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn.” – Thi thiên 119:50

Chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi. – Nê-hê-mi 8:10

Chúa luôn sẵn lòng tha thứ

“Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” – I Giăng 1:9

Jesus-loves-you

Hãy để Chúa gánh cùng bạn

“Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên; lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.” – I Phi-e-rơ 5: 6-7

“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.” – Ma-thi-ơ 11:28-30

Kết luận

smile-god-loves-you

Lời của Đức Chúa Trời thật quyền năng biết bao! Cho dù nghịch cảnh hay khó khăn ập đến, đừng rúng động, đừng chán nản, nhưng hãy tìm đến lời Chúa. Bạn sẽ tìm thấy sự khích lệ, niềm vui và quyền năng để vượt qua mọi sự. Nguyện Chúa tiếp tục ban phước trên bạn khi bạn sống cuộc đời ý nghĩa bởi sự kêu gọi của Ngài!

 

 

Nguồn: WhatChristiansWantToKnow
Theo tinlanhtre.net

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92