Việt Nam

10 cách Satan dùng để chống lại bạn

Oneway.vn – “Hầu đừng để cho quỷ Satan thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là không biết mưu chước của nó” (II Corinthians/ II Cô-rinh-tô 2:11).

Một điều rất thật, chúng ta đang phải đối diện với một kẻ thù vô hình, hắn chuyên sử dụng nỗi đau và cả niềm vui khiến chúng ta trở thành một kẻ ngốc mù quáng trong sự đau khổ – mãi mãi. Kinh Thánh gọi hắn là ma quỷ, Satan, “kẻ dối trá”, kẻ “chuyên đi kiện cáo” (Revelation/Khải huyền 12: 9-10), là “vua của thế gian” (John/Giăng 12:31) và “chúa của đời này” (II Corinthians/II Cô-rinh-tô 4: 4).

 

“Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò xung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được” (I Peter/I Phi-e-rơ 5: 8). Nhưng trớ trêu thay, con người lại sẵn sàng “vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đang hành động trong các con bạn nghịch” (Ephesians/ Ê-phê-sô 2:2). Hắn đã và đang rất thành công với mục đích che dấu ân điển và lôi kéo càng nhiều người càng tốt.

 

“Đánh trận tốt lành” (I Timothy/I Ti-mô-thê 1:18) bao gồm cả sự chống cự hàng ngày trước kẻ thù này (I Peter/I Phi-e-rơ 5:9, James/Gia-cơ 4:7), đừng cho hắn cơ hội (Ephesians/Ê-phê-sô 4:27), và “mang lấy khí giới của Đức Chúa Trời đứng vững mà địch cùng mưu kế của kẻ thù” (Ephesians/Ê-phê-sô 6:11).

Sa-tan và phán quyết cuối cùng

Đức Chúa Trời cao hơn Satan – dĩ nhiên – và ma quỷ không hề tự do trong thế giới này. Hắn đang nằm trong tầm kiểm soát, nên không thể làm gì ngoài sự cho phép của Đức Chúa Trời. Thực ra hắn phải xin phép – như trường hợp của Peter/Phi-e-rơ – khi Chúa Jesus phán: “Hỡi Simon, Simon, nầy quỷ Satan đã đòi sàng sảy ngươi như lúa mì” (Luke/Lu-ca 22:31). Và trường hợp của Job/Gióp: “Đức Giê-hô-va phán với Satan rằng: kìa, người ở trong tay ngươi; nhưng chỉ hãy giữ mạng sống người” (Jobs/Gióp 2:6).

 

Đức Chúa Trời biết rõ vai trò hiện thời của Satan là cần thiết cho mục đích của Ngài với thế giới, chỉ cần Ngài muốn, Satan sẽ bị ném ngay vào hồ lửa, thay vì đợi đến Ngày phán xét. “Còn ma quỷ là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm… Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời” (Revelation/Khải huyền 20:10). Sự thất bại hoàn toàn của hắn rồi cũng đến.

 

Một phần trong kế hoạch cứu chuộc

Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cánh cổng vào Thiên đàng là một cuộc chiến với thế lực tăm tối. Ngài gọi đó là “trận tốt lành” (I Timothy/I Ti-mô-thê 1:18; 6:12). Không phải vì chúng ta sẽ bị thử thách (Revelation/Khải huyền 2:10), nhưng vì những trận này giúp đức tin của chúng ta được tinh sạch, vững vàng hơn (I Peter/I Phi-e-rơ 1:7) trước sự sống và cái chết.

 

Đức Chúa Trời là vị tướng tài ba trong cuộc chiến này. Ngài ban cho chúng ta chiếc bộ đàm – sự cầu nguyện để kêu cầu Ngài: “Cũng hãy… cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời, làm đủ mọi thứ cầu nguyện” (Ephesians/Ê-phê-sô 6:17-18).

 

Chúa biết mọi đường lối kẻ thù và những chiến lược chúng sử dụng để chống lại chúng ta. Ngài đã viết chúng trong một cuốn sách để hướng dẫn chúng ta trước cuộc chiến “hầu đừng để cho quỷ Satan thắng chúng ta”. Và chúng ta không thể than phiền vì “chúng ta chẳng phải là không biết mưu chước của nó” (II Corinthians/II Cô-rinh-tô 2:11).

Tóm tắt chiến lược của Satan

Nếu bạn muốn biết “mưu chước” của hắn, thì đây là bản tóm tắt. Nguyện Đức Chúa Trời khiến bạn trở thành một chiến binh hùng mạnh! Nguyện Chúa “huấn luyện tay của bạn cho chiến tranh và những ngón tay của bạn để chiến đấu” (Psalm/Thi thiên 144:1).

 

1- Cha của sự dối trá

“Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối” (John/Giăng 8:44). Lần đầu tiên Satan xuất hiện trong Kinh Thánh Genesis/Sáng-thế-ký 3, những lời đầu tiên mà hắn nói đã gieo sự nghi ngờ “Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao?”. Tiếp theo là những lời nói dối hoa mỹ: “hai ngươi chẳng chết đâu“. John/Giăng nói Satan “chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu” (John/Giăng 8:44). Chúng ta đang tranh đấu với sự dối trá.

 

2- Khiến kẻ chẳng tin trở nên mù quáng

“Cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Christ” (II Corinthians/II Cô-rinh-tô 4:4). Hắn không chỉ nói dối mà còn giấu đi Lẽ Thật. Hắn không muốn chúng ta nhận biết kho báu Phúc Âm. Hắn cho chúng ta nhìn thấy những sự kiện, thậm chí bằng chứng, nhưng không phải là Lẽ Thật.

3- Cải trang vào trang phục của ánh sáng và sự công chính

Trong II Corinthians/II Cô-rinh-tô 11:13-15, Paul/Phao-lô có nói về sứ đồ giả: “Nào có lạ gì, chính quỷ Satan mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì”.

 

Nói cách khác, Satan có đầy tớ là những người tuyên xưng đủ sự thật để gia nhập vào Hội Thánh, và dạy những thứ mà Paul/Phao-lô gọi là “giáo lý của quỷ dữ” (I Timothy/I Ti-mô-thê 4:1) từ bên trong. Chúa Jesus nói chúng là những con “sói đội lốt chiên” (Matthew/Ma-thi-ơ 7:15). Acts/Công-vụ 20:30 chép: họ sẽ không tha cho đàn chiên, nhưng sẽ lôi kéo người đi đến diệt vong. Nếu không có sự ban cho để phân biệt (Phillipians/Phi-líp 1:9), tình yêu của chúng ta sẽ trở thành mù quáng.

 

4- Có dấu kỳ, phép lạ

Trong II Thessalonians/II Tê-sa-lô-ni-ca 2:9, những ngày cuối cùng được mô tả: “Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỷ Satan mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối trá”. Trên thực tế, một số người cho rằng Satan chỉ có thể làm giả phép lạ – sự giả mạo đó cũng đủ để nhiều người tin.

 

Lý do để nghi ngờ việc Satan chỉ có thể giả mạo các phép lạ nằm trong Matthew/Ma-thi-ơ 24:24 Chúa Jesus mô tả về những ngày cuối cùng: “Vì nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn”. Không có dấu hiệu cho thấy những “dấu lớn và phép lạ” này chỉ là thủ đoạn.

 

Hãy để đức tin bạn dựa trên điều sâu sắc hơn bất kỳ dấu lớn và phép lạ nào của Satan. Ngay cả các dấu kỳ chống lại Phúc Âm cũng không thể chứng minh điều gì, thậm chí họ “nhân danh Chúa Jesus”. “Lạy Chúa, lạy Chúa chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao?”. Ngài sẽ trả lời: “Hỡi kẻ gian ác, Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi Ta!” (Matthew/Ma-thi-ơ 7:22-23). Vấn đề không phải là dấu kỳ, phép lạ có thật hay không, mà mục đích họ phục vụ là tội lỗi.

5- Cám dỗ mọi người phạm tội

Satan đã cám dỗ cả Chúa Jesus trong hoang mạc, hắn muốn Ngài từ bỏ con đường cứu chuộc và vâng lời hắn (Matthew/Ma-thi-ơ 4:1-11). Hắn đã cám dỗ Judas/Giu-đa thành công khi giao nộp Chúa Jesus (Luke/Lu-ca 22:3-6). Và trong II Corinthians/II Cô-rinh-tô 11:3, Paul/ Phao-lô đã cảnh báo: “Nhưng tôi ngại rằng như xưa Ê-va bị cám dỗ bởi mưu chước con rắn kia, thì ý tưởng anh em cũng hư đi, mà dời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với Đấng Christ chăng“.

 

6- Cướp lấy lời Chúa khỏi lòng người và làm nghịch lại đức tin

Chúa Jesus đã giảng dụ ngôn về bốn loại đất trong Mark/Mác 4:1-9. Trong đó, hạt giống về Lời Đức Chúa Trời được gieo, một số bị rơi vãi trên đường bị chim chóc nhanh chóng ăn hết. Ngài giải thích ở câu 15, “tức thì quỷ Satan đến, cướp lấy đạo đã gieo trong lòng họ đi”. Satan lấy đi lời đã rao vì không muốn đức tin được hình thành (Romans/Rô-ma 10:17).

 

Paul/Phao-lô bận tâm vì đức tin qua Thessalonians/Tê-sa-lô-ni-ca: “để cho biết đức tin của anh em ra làm sao, e rằng kẻ cám dỗ đã cám dỗ anh em, mà công phu của chúng tôi trở nên vô ích chăng” (I Thessalonians/I Tê-sa-lô-ni-ca 3:5). Ông biết rằng mưu kế của Satan là làm mất đi niềm tin của những người đã nghe được Lời Chúa.

7- Gây bệnh tật, dịch hại

Chúa Jesus chữa lành người đàn bà bị quỷ ám. Khi có người chỉ trích việc Ngài làm trong ngày Sa-bát, Ngài phán, “con gái của Abraham/Áp-ra-ham nầy, quỷ Satan đã cầm buộc mười tám năm há chẳng nên mở trói cho nó trong ngày Sa-bát sao?” (Luke/Lu-ca 13:16). Chúa Jesus biết Satan chính là căn nguyên của vụ này.

 

Trong Acts/Công-vụ 10:38, Peter/Phi-e-rơ miêu tả Chúa Jesus là người “làm phước lành và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp”. Hay ma quỷ thường áp bức người bệnh. Đó cũng là một trong số mưu kế của hắn.

 

Nhưng đừng nhầm lẫn khi khẳng định mọi bệnh tật là công việc của ma quỷ. Chắc chắn khi một cái “dằm xóc vào thịt” là điều Đức Chúa Trời cho phép để “thánh hoá” chúng ta, nó cũng có thể là “sứ giả của Satan” (II Corinthians/II Cô-rinh-tô 12:7). Nhưng có những trường hợp bệnh tật là ý muốn của Chúa: “Đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ đã phạm tội, nhưng ấy để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người” (John/Giăng 9:3). Chúa không cần đưa cho Satan những kế hoạch tốt đẹp của Ngài.

 

8- Là kẻ giết người

Chúa Jesus phán với những kẻ có ý định giết Ngài: “Các ngươi bởi cha mình, là ma quỷ mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu” (John/Giăng 8:44). John/Giăng nói: “Chớ làm như Ca-in, là kẻ thuộc về ma quỷ, đã giết em mình” (I John/I Giăng 3:12). Chúa Jesus đã nói với Hội Thánh Smyrna/Si-miệc-nơ: “ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục… khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống” (Revelation/Khải huyền 2:10).

 

Nói ngắn gọn, Satan là kẻ khát máu. Đấng Christ đã đến thế gian để chúng ta có được sự sống và sự sống dư dật (John/Giăng 10:10). Satan đến để tiêu diệt sự sống bất cứ đâu hắn có thể, biến thế giới ngập trong bể khổ.

9- Ngăn trở các kế hoạch truyền giáo

Paul/Phao-lô nói kế hoạch truyền giáo của ông đã bị ngăn trở trong I Thessalonians/I Tê-sa-lô-lô-ni-ca 2:17-18: “chúng tôi đã nôn nả biết bao, tìm phương để thỏa lòng ao ước lại thấy mặt anh em… đã hai lần, chúng tôi, muốn đến cùng anh em; nhưng quỷ Satan đã ngăn trở chúng tôi”. Satan ghét việc truyền giảng và môn đệ hóa, vì vậy hắn sẽ tìm mọi cách gây trở ngại cho các nhà truyền giáo, các tín hữu sốt sắng.

 

10- Kiện cáo Cơ đốc nhân trước mặt Chúa

Revelation/Khuyền 12:10 chép: “Tôi lại nghe trên trời có tiếng lớn rằng: Bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng và nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền phép của Đấng Christ Ngài nữa; vì kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi”. Thất bại của Satan là chắc chắn. Nhưng những cáo buộc của hắn vẫn chưa dừng lại.

 

Chúng ta cũng như Job/Gióp, bị Satan kiện cáo với Đức Chúa Trời về chúng ta, “Chúng không thật yêu Ngài đâu; chúng chỉ yêu những lợi ích mà Ngài ban thôi”… “Nhưng bây giờ hãy giơ tay Chúa ra, đụng đến hại các vật người có, ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt” (Jobs/Gióp 1:11). Satan cáo buộc chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời như đã làm với Job/Gióp. Nhưng đó là phước hạnh của những người theo Chúa, vị đã có Đấng bênh vực mình: “vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy” (Hebrews/Hê-bơ-rơ 7:25).

Satan không bao giờ chiến thắng

Đó là số phận của Satan. Vinh quang trong trận chiến này là để tôn cao Danh Chúa Jesus, Đấng nắm quyền quyết định. I John/I Giăng 3:8 chép: “Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ”.

 

Hebrews/Hê-bơ-rơ 2:14: “Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Jesus cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỷ”.

 

Colossians/Cô-lô-se 2:15: “Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ”. Nói cách khác, đòn quyết định đã được làm trọn ở Calvary/Đồi Sọ rồi.

 

Mark/Mác 3:27: “Chẳng ai có thể vào nhà một người mạnh sức cướp lấy của người, mà trước hết không trói người lại; phải trói người lại, rồi mới cướp nhà người được”.

 

Revelation/Khải huyền 20:10 cho biết một ngày nào đó cuộc chiến sẽ chấm dứt: “Ma quỷ. . . [sẽ bị] ném vào hồ lửa và diêm sanh… và sẽ bị tra tấn cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời” (Matthew/Ma-thi-ơ 8:29, 25:41).

Chống trả!

James/Gia-cơ nói: “Hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em” (James/Gia-cơ 4:7). Làm sao chúng ta làm được việc đó? Hãy làm theo Revelation/Khải huyền 12:11: “Chúng đã thắng nó bởi huyết Chiên Con và bởi lời làm chứng của mình, chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết”. Họ chấp nhận sự đắc thắng của Đấng Christ bởi huyết Ngài. Họ nói rằng đức tin đến từ lẽ thật. Họ không sợ cái chết. Và họ đã chiến thắng.

 

Tân Ước nổi bật lên những lời cầu nguyện – điều rất cần thiết cho mỗi trận chiến. “Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời, hãy nhớ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin” (Ephesians/Ê-phê-sô 6:17-18).

 

Trong thời ky sau rốt, Satan đang hoành hành, Chúa Jesus kêu gọi chúng ta cầu nguyện cho những cuộc chiến: “Vậy, hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện, để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra, và đứng trước mặt Con Người” (Luke/Lu-ca 21:36). Tương tự, Peter/Phi-e-rơ kêu gọi khẩn thiết cầu nguyện cho sự cuối cùng: “Sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vậy hãy khôn ngoan tỉnh thưc và cầu nguyện” (I Peter/I Phi-e-rơ 4:7).

 

Chúa Jesus đã làm gương cho chúng ta khi Ngài dùng vũ khí là sự cầu nguyện để chống lại ma quỷ. Ngài nói với Peter/Phi-e-rơ trong Luke/Lu-ca 22:31-32, “quỷ sa-tan đã đòi sàng sảy ngươi như lúa mì. Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không bị thiếu thốn”.

 

Và Chúa Jesus cũng đã dạy chúng ta Bài cầu nguyện chung hàng ngày để bảo vệ chúng ta: “Chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi điều ác” (Matthew/Ma-thi-ơ 6:13). Tức giải thoát chúng ta khỏi sự cám dỗ của ma quỷ. Bạn có đang đối đầu với mưu kế của ma quỷ bằng sức mạnh tập trung và quyết tâm trong lời cầu nguyện?

 

Không “hâm hẩm”

Vấn đề không phải bạn muốn ở trong cuộc chiến hay không, vì mọi người đều ở trong đó. Hoặc chúng ta bị đánh bại bởi ma quỷ, bị làm thịt bởi “vua cầm quyền chốn không trung” (Ephesians/Ê-phê-sô 2:2), hoặc cố gắng chống lại – “Hãy đứng vững trong đức tin mà chống lại nó!” (I Peter/I Phi-e-rơ 5:9).

 

Không có sự trung lập. Bạn phải chiến thắng “bằng máu của Chiên Con và lời chứng của mình”, hoặc bị Satan bắt làm nô lệ. Vì vậy “Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Jesus Chrits” (II Timothy/II Ti-mô-thê 2:3), và “đánh trận tốt lành” (I Timothy/I Timôthê 1:18). Hãy cầu nguyện không ngừng!

 

Chúa Jesus vẫn luôn là chiến binh mạnh mẽ như Ngài vốn vậy. Vì thế, tôi mong bạn hãy đến với Ngài như những người lính thực thụ của Vua hòa bình, và nhớ rằng: “Ngài dạy tay tôi đánh giặc, tập ngón tay tôi tranh đấu” (Psalms/Thi-thiên 144:1).

Jane Nguyễn dịch

(Nguồn: desiringgod.org)

Bạn đã tin nhận Chúa Jesus chưa? Bạn muốn tìm hiểu về Chúa? Vui lòng bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, inbox Fanpage) hay liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email tintuc@oneway.vn.

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92