Quốc Tế

10 bài học bạn cần lưu ý qua Thánh lễ Tiệc Thánh

Oneway.vn – Bài học dạy dỗ về Bữa Ăn Cuối Cùng được Kinh thánh bày tỏ một cách chi tiết và rõ ràng nhất được chép trong 1 Cô-rinh-tô 11:23-34. Dưới đây là 10 bài học được rút ra qua sự kiện Bữa ăn cuối cùng trước khi Chúa Giê-xu bước lên thập tự giá chịu chết mà bạn cần phải ghi nhớ.

1. Bữa Ăn Cuối Cùng nhắc chúng ta nhớ về Chúa Giê-xu và các công việc của Ngài.

Trước hết, kỷ niệm Bữa ăn cuối cùng hay còn gọi là Lễ Tiệc Thánh nhắc chúng ta nhớ về sự hy sinh của Chúa Giê-xu và mọi việc Ngài đã làm trên đất: “…Hãy làm điều nầy để nhớ ta” (1Cô-rinh-tô 11:25).

2. Sự nhắc nhớ này là một mạng lệnh.

Việc dự phần vào Bàn tiệc không phải là một lựa chọn. Nếu bạn cố ý vắng mặt quá nhiều lần, điều này thể hiện rằng tâm linh bạn đang không được khỏe mạnh, bạn không phải là một môn đồ thân tín của Chúa.

3. Sự nhắc nhớ này sử dụng chất liệu hữu hình: bánh và chén.

Nếu chỉ nói: “Hãy nhớ!” thì chưa đủ. Bánh và chén sẽ giúp chúng ta ghi nhớ khắc sâu hơn. Hành động ăn và uống sẽ hình bóng rằng chúng ta cũng “ăn” thân và huyết của Chúa. Thức ăn và thức uống cần cho sự sống vật lý của chúng ta, và cũng như vậy, ân điển và sự hy sinh của Chúa Giê-xu cho chúng ta sự sống, duy trì sự sống cho đến ngày chúng ta gặp Ngài.

4. Sự nhắc nhở này chỉ về một người.

Chúng ta dự Tiệc Thánh để nhớ về Chúa Giê-xu. Chúng ta không phải nhớ về một nhân vật nào khác, Áp-ra-ham, Môi-se hay là Ê-sai, cũng không còn là lễ Vượt qua của dân Do Thái. Tất cả đều tập trung vào Chúa Giê-xu. “Hãy làm điều nầy để nhớ Ta.”

5. Tiệc Thánh nhắc chúng ta phải ăn năn tội.

Khi đồng dự bánh và chén, chúng ta khẳng định rằng: “Chúa Giê-xu Christ đã phó thân và huyết Ngài vì tôi. Ngài chết thay cho tôi.” Đây là một trong những lý do mà chúng ta không làm lễ rửa tội cho trẻ con. Vì nếu một người không tự mình ăn năn, dự phần trong thân và huyết của Chúa để được tha tội thì không cách gì có thể làm họ sạch tội được.

6. Tiệc Thánh nhắc chúng ta phải công bố Phúc Âm.

Mỗi khi dự Tiệc thánh, chúng ta đều được nhắc rằng phải rao truyền sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Đây là mạng lệnh hướng về tương lai, mang đến cho mỗi chúng ta niềm hy vọng về ngày được mặt đối mặt với Chúa.

7. Tiệc Thánh phải được dự một cách xứng đáng.

Dự Tiệc Thánh cách không xứng đáng nghĩa là dự nhưng không quan tâm đến ý nghĩa thật sự của Tiệc Thánh, không hiểu rõ sự hy sinh của Chúa cho mình là như thế nào.

8. Bữa Ăn Cuối Cùng không phải là một bữa ăn bình thường.

Nếu dự cách không xứng đáng, chúng ta đang cố ý phạm tội. Đây là hành động xem thường sự hy sinh của Ngài. Nên nhớ, Tiệc Thánh không phải là một bữa ăn thông thường như ở nhà.

9. Chúng ta phải tự xét lấy mình.

“Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy” (câu 28). Trước khi dự Tiệc Thánh, chúng ta phải tự xét lại tấm lòng, tư tưởng và thái độ của mình để không mắc tội với thân và huyết của Chúa.

10. Dự Tiệc cách không xứng đáng sẽ dẫn đến sự xét đoán.

Cuối cùng, sự khinh lờn sẽ bị xét đoán. Nhưng sự đoán phạt từ Chúa là để cho con cái Ngài tránh khỏi bị sa ngã (1 Cô-rinh-tô 11:29-34). Một số Cơ Đốc nhân chịu sự sửa phạt của Chúa qua bệnh tật (“tật nguyền”, “đau ốm”), nhiều người khác thậm chí qua đời (“ngủ”). Và tất cả đều thể hiện ân điển của Chúa trên con cái Ngài, để chúng ta “khỏi bị án làm một với người thế gian”.

Tiệc Thánh là một Thánh lễ thiêng liêng, nhắc chúng ta nhớ về sự hy sinh cũng như mọi lời dạy dỗ của Chúa Giê-xu. Chúng ta cần có thái độ biết ơn Chúa, ăn năn tội lỗi của mình để dự phần trong thân và huyết của Chúa cách xứng đáng, và qua bàn Tiệc Thánh, chúng ta sẵn sàng thực thi Đại Mạng Lệnh của Chúa, rao truyền Phúc Âm cho tới lúc Ngài đến.

Jael

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92